Publicat: 16 Iulie, 2017 - 16:43

Absolvenții promoției 2017 din județul Sibiu pentru a putea beneficia de asistență personalizată în vederea identificării și ocupării unui loc de muncă sunt așteptați să se înscrie în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Absolvenții care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt înregistrați în evidența agenției pentru ocuparea forței de muncă din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Acest drept se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.

Absolvenții se pot înscrie în evidența agențiilor teritoriale cu următoarele acte:

carte de identitate (copie și original),

certificatul/adeverința de absolvire (copie și original),

adeverința medicală cu mențiunea 'apt de muncă/clinic sănătos'.

Absolvenții instituțiilor de învățământ înregistrați la A.J.O.F.M. Sibiu beneficiază de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum și de facilități financiare. În scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii, absolvenții pot participa la programe gratuite de formare profesională.

De asemenea angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat o sumă în cuantum de 900 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durata nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc 900 lei lunar, pentru fiecare absolvent, pe o perioada de 18 luni.

În perioada celor 18 luni, cât timp angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu, absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii.

Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Angajatorii care, după îndeplinirea celor 18 luni mențin raporturile de muncă sau de serviciu cu absolvenții încadrați în condițiile de mai sus, primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contribuțiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat la cerere, pe o perioada de cel mult 2 ani.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistrați la A.J.O.F.M. Sibiu, în situația în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de încadrare în cuantum de 500 lei.

Înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul A.J.O.F.M Sibiu, str. Morilor nr. 51 A cât și la punctele de lucru din Mediaș, Agnita, Avrig și Cisnădie.

Mircea Dorin Crețu

Director executiv

Crenguța Dana Radu

Consilier superior

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SIBIU