Publicat: 29 Iunie, 2016 - 17:14
Share

Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 28.06.2016:

 

I.             ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice şi pentru modificarea Legii nr.195/2006, Legea-cadru a descentralizării

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2012 privind cadrul instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014

4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea art.1¹ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie şi de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României şi executarea serviciilor de digitizare şi actualizare a Sistemului de identificare a parcelelor agricole pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă

6.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea anexei nr.3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', a imobilelor proprietatea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv pentru modificarea regimului juridic al unui imobil

7.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români

8.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

9.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

10.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

11.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

12.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996

13.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

14.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

15.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

16.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

17.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

18.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice şi pentru modificarea unor acte normative

19.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  pentru modificarea și completarea  Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

    

II.          HOTĂRÂRI

1.     HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.488/2015, privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2021

3.    HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

1.     HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de prefect al județului Buzău de către domnul Sava George

2.     HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Prahova, de către domnul Georgescu Cosmin

3.     HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Neamț, de către domnul Neculae Gheorghe

4.     HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia

5.     HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ailenei Sorin-Gabriel

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Măsuri de simplificare şi de coordonare a procedurilor administrative din administraţia publică centrală de specialitate

IV.       NOTE

1.    NOTĂ privind campania de irigaţii 2016.