Publicat: 19 Decembrie, 2016 - 16:02
Share

Camera Deputaţilor nou aleasă se va întruni marți, 20 decembrie, la ora 12.00, data fiind stabilită prin decretul de convocare emis de preşedintele României. În cadrul ședinței de mâine, va fi stabilită Comisia de validare, care are 30 de membri. În ședința de plen de miercuri, 21 decembrie, care va începe la ora 9.00, va fi aprobat raportul comisiei de validare, va fi depus jurământul de către deputații  ale căror mandate au fost validate, vor fi aleși președintele Camerei Deputaților și ceilalți membri ai Biroului permanent, și se vor constitui comisiile parlamentare. 

Până la alegerea noului Birou permanent, lucrările Camerei Deputaţilor sunt conduse de cel mai în vârstă deputat, în calitate de preşedinte de vârstă, asistat de cei mai tineri patru deputaţi, în calitate de secretari.

Preşedintele Camerei Deputaţilor şi ceilalţi membri ai Biroului permanent vor fi aleşi, conform Regulamentului Camerei Deputaţilor, după constituirea legală a Camerei (art.21 alin. 1). Preşedintele Camerei Deputaţilor, ales pentru întreaga legislatură, face parte din Biroul permanent şi este preşedintele acestuia. Din Biroul permanent al Camerei Deputaţilor mai fac parte 4 vicepreşedinţi, 4 secretari şi 4 chestori. Biroul permanent se formează în urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare, respectându-se configuraţia politică a Camerei Deputaţilor. Alegerea vicepreşedinţilor, a secretarilor şi a chestorilor Camerei Deputaţilor se face la propunerea grupurilor parlamentare, în conformitate cu ponderea acestora, potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor şi negocierii liderilor grupurilor parlamentare. În vederea depunerii propunerilor, Camera Deputaţilor aprobă numărul de locuri din Biroul permanent, negociat de liderii grupurilor parlamentare, aşa cum revin, pe funcţii, grupurilor parlamentare constituite potrivit configuraţiei politice a Camerei Deputaţilor.

Alegerea preşedintelui Camerei Deputaţilor are loc prin vot secret, cu buletine de vot. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere. Este declarat ales preşedinte al Camerei Deputaţilor candidatul care a întrunit votul majorităţii deputaţilor prezenți. Lista candidaţilor propuşi pentru funcţiile de vicepreşedinte, secretar şi chestor din Biroul permanent se supune în întregime votului Camerei Deputaţilor şi se aprobă cu majoritatea voturilor deputaţilor prezenți. Votul este secret şi se exprimă prin bile. Vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii Camerei Deputaţilor sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare, la propunerea grupurilor parlamentare cărora le-au fost repartizate locurile respective, în conformitate cu prevederile art. 24 din Regulamentul Camerei Deputaţilor.