Publicat: 7 Mai, 2017 - 14:21

Pentru anul de învățământ 2017, Jandarmeriei Române i-au fost aprobate în vederea scoaterii la concurs un număr de 418 locuri în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și 109 locuri în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, după cum urmează:

1. Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza' București:

5 locuri la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, pentru învățământul cu frecvență (bărbați și femei);

50 locuri la Facultatea de Jandarmi, pentru învățământul cu frecvență (bărbați și femei), din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități (49 locuri alocate Jandarmeriei Române și 1 loc alocat I.G.Av.);

5 locuri pentru învățământul cu frecvență redusă (bărbați și femei).

2. Școala Militară de Subofițeri Jandarmi 'Grigore Alexandru Ghica' Drăgășani—

180 locuri (bărbați și femei), din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități (174

locuri alocate Jandarmeriei Române și 6 locuri alocate S.P.P.);

3. Școala Militară de Subofițeri Jandarmi 'Petru Rareș' Fălticeni — 175 locuri (bărbați

și femei), din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități;

4. Școala de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 'Pavel Zăgănescu' Boldești — 3 locuri de maistru militar auto

5. Academia Forțelor Terestre, Nicolae Bălcescu' Sibiu — 22 locuri;

6. Academia Tehnică Militară București — 38 locuri;

7. Institutul Medico-Militar — 5 locuri;

8. Academia Forțelor Aeriene, Henri Coandă' — 12 locuri;

9. Academia Navală 'Mircea cel Bătrân' Constanța — 4 locuri;

10. Universitatea Națională de Apărare 'Carol I' — 2 locuri;

11. Școala Militară de Maiștrii Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre 'Basarab I' — 12 locuri;

12. Școala Militară de Maiștrii Militari a Forțelor Navale 'Amiral Ion Murgescu' Constanța — 14 locuri.

CRITERII DE RECRUTARE PENTRU CANDIDAȚI

Pentru a participa la concursul de admitere în instituțiile militare de învățământ ale

Ministerului Afacerilor Interne precum și în cele ale Ministerului Apărării Naționale pe

locuri destinate Ministerului Afacerilor Interne — curs de zi, candidații trebuie să îndeplinească,

cumulativ, următoarele condiții:

h să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

h să cunoască limba română scris și vorbit;

h să aibă capacitate deplină de exercițiu;

h să fie declarați, apt' din punct de vedere medical, fizic și psihic;

h să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

h să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverință din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat;

h să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

h să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni

h să nu fi fost destituite dintr-o funcție publică sau să un le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

h să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în cursul anului în care participă la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile Ministerului Afacerilor Interne la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale;

h să aibă înălțimea de minim 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

h să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, ținuta de vară;

h să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00;

h să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

Pentru desfășurarea selecției se vor respecta următoarele termene:

pentru Academia de Poliție, Alexandru Ioan Cuza' București și toate instituțiile de învățământ ale M.Ap. N.:

înscrierea până la data de 26.05.2017, ora 12.00;

completarea dosarelor până la data de 09.06.2017, ora 12.00;

pentru Școlile Militare de Subofițeri Jandarmi:

înscrierea până la data de 21.07.2017, ora 12.00;

completarea dosarelor până la data de 28.07.2017, ora 12.00;

Testarea psihologică se va efectua conform planificării care va fi comunicată ulterior.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți — Drobeta-Turnu Severin, strada Portului, numărul 2, județul Mehedinți, Telefon: 0252311078 sau 0252311079; Fax: 0252325399.

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN MEHEDINȚI

Compartimentul Informare Relații Publice și cu Publicul