Publicat: 14 Februarie, 2020 - 19:00

Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit vineri strategia pe care o va adopta anul acesta în vederea apărării drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media, informează un comunicat al organizaţiei sindicale.

"Reprezentanţii Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind au hotărât astăzi, 14 februarie 2020, în cadrul Adunării Generale, strategia pe care organizaţia sindicală o va adopta în anul 2020 pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media. În cadrul şedinţei au fost discutate toate problemele semnalate de membrii filialelor organizaţiei: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES şi MediaSind - Freelanceri. În urma dezbaterilor, participanţii au identificat şi soluţiile necesare pentru rezolvarea acestora. Au fost semnalate, de asemenea, problemele privind condiţiile precare de lucru şi dotarea tehnică insuficientă, precum şi o serie de nereguli în respectarea libertăţii de exprimare, a independenţei editoriale, a legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali au fost subiecte importante abordate de către delegaţi. Nu în ultimul rând, abuzurile conducerilor din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune asupra angajaţilor din aceste instituţii au fost sancţionate de delegaţi", se spune în comunicat.

În finalul Conferinţei, membrii SRJ MediaSind au votat o serie de rezoluţii, prima făcând referire la respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.

"Având în vedere faptul că în anul 2020 vor fi organizate două campanii pentru alegerile locale şi parlamentare, ceea ce va face să crească presiunea asupra jurnaliştilor, SRJ MediaSind solicită membrilor afiliaţi să semnaleze orice ingerinţă politică în activitatea redacţională. Respectarea Codurilor deontologice anexate la contractele colective de muncă şi a Codului Deontologic al Convenţiei Organizaţiilor de Media sunt condiţii obligatorii ce garantează exercitarea cu onestitate şi competenţă a profesiei de jurnalist şi corecta informare a publicului", afirmă sindicaliştii.

Totodată, SRJ MediaSind va monitoriza, în organizaţiile de presă în care se află filialele sale, modul în care se respectă deontologia profesională şi va reacţiona în urma sesizărilor membrilor săi împotriva oricărei presiuni asupra libertăţii de exprimare şi a clauzei de conştiinţă.

SRJ MediaSind dă asigurări că va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile de presă unde are membri afiliaţi, pentru ca angajaţii din mass-media să beneficieze de standarde similare cu colegii lor din Uniunea Europeană.

"În calitate de membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă la nivel de sector Cultură şi Mass-media, SRJ MediaSind va participa, cu profesioniştii din filialele componente, la negocierea contractelor colective, atât în instituţiile publice de media dar şi în cele cu capital privat", se menţionează în documentul citat.

În plus, SRJ MediaSind va asigura consultanţă şi asistenţă juridică gratuită pentru membrii filialelor sale în toate procesele care implică drepturi colective, precum şi în cazul cererilor depuse în baza Legii nr. 544/2001. Astfel, în cazul încălcării drepturilor individuale, membrii MediaSind vor beneficia de servicii avocaţiale contra-cost, dar cu reduceri substanţiale în urma contractului juridic încheiat cu casa de avocatură selectată de organizaţie. Pentru apărarea drepturilor membrilor s-a convenit organizarea unor întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie, cu avocaţii SRJ MediaSind, pentru a căuta soluţii la problemele angajaţilor şi freelancerilor din mass-media.

"Serviciile de asistenţă juridică oferite de casa de avocatură cu care organizaţia a încheiat contract constituie o garanţie suplimentară că SRJ MediaSind se va implica cu profesionalism pentru a garanta celor care lucrează în mass-media siguranţa locurilor de muncă şi respectarea drepturilor care li se cuvin prin legislaţia naţională, directivele europene şi convenţiile internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă", subliniază organizaţia sindicală.

Tag-uri Institutii: