Publicat: 21 Octombrie, 2014 - 10:29
Share

Din 24 până în 26 octombrie, la ESSEN, în Germania se desfăşoară una dintre cele mai importante manifestări internaţionale dedicate artei plastice: CONTEMPORARY ART RUHR!

La această ediţie România este ţară-focus şi va fi reprezentată de 43 de artişti vizuali şi mai multe galerii. Printre artiştii care vor expune în acest spaţiu se numără şi tânăra pictoriţă ANA ŞTEFANIA ANDRONIC (BUZU) care va reprezenta Galeriile Kunst Art din Bochum.

Ana Ştefania Andronic se prezintă cu o colecţie inedită de lucrări realizate în tehnici mixte, despre a căror geneză autoarea dă următoarea definiţie:

“Acest proiect creează o lume interioară, imaginară, organică, construită într-un puzzle ajustat prin simboluri. Înainte de somn, cand închidem pleoapele, se aşterne  un spaţiu negru. Cu cât pătrundem mai adânc în starea de deconectare fizică încep să apară forme fine, electrice, ce construiesc imagini în continuă schimbare. Acestea sunt roadele imaginaţiei, culese din momentul naşterii până în prezent, forme combinate din imaginile naturii şi a tot ce ne înconjoară. Acestea sunt ajustate în compoziţii fantastice, abstracte, imaginaţia fiind produsul finit, fizic uneori, al ideilor şi viziunilor proprii.  Aceste roade ale imaginaţiei sunt disecarea organică, interioară, carnală, cunoscută la nivel instinctiv.

Din interior, imaginea parcurge un drum al gândului până să devină reală fizic, astfel procesul artistic capătă ca definiţie creaţia. Tot ce ne înconjoară, interior şi exterior, fizic sau psihic, este rezultatul creativ al perspectivei de sine. Mental, la baza procesului aristic, se construieşte vizual asemeni unei hore unde lanţurile sunt bine strânse. Acest gând  poate fi acelaşi cu altul într-o distanţă nedefinită ca timp sau spaţiu.

Construcţia vizuală şi ideea principală - O

Ideea a început de la un pătrat negru  pe care am conturat un cerc alb, apoi un  studiu despre fiinţe microscopice, fascinante, în principiu analizând o nevertebrată din familia nematodelor, toxocara, care îşi poate găsi gazdă şi în corpul uman, în muşchi, ochi şi creier. Nematodele (viermi rotunzi) sunt o formaţiune de viermi microscopici care trăiesc în sol și în apă. Sunt paraziți și trăiesc în interiorul altor animale.

În minte, gândul are la bază ca proiecţie, un spaţiu negru. Ideea apare în contur alb, electric. Rezultatul vizual este un cerc alb într-un și pe un spațiu negru. Creând  forme ce vin din unul în 1 într-un  0, în interiorul unui organism negru infinit, nevăzut ce trăiește, posibil, într-un singur neuron. Acest neuron se autodevorează, în mod repetitiv circular. Vizual, ideea se roteşte şi construieşte forme care arată familiar, dar necunoscut,  ceva dictat din interior , ceva ce memoria nu poate înregistra. Ca două cercuri separate, se întrepătrund  formând un ochi vertical ce observă şi "vorbeşte" într -un limbaj simbolistic dând naştere creaţiei într -un mod meditativ, repetitiv. Aceste stări creative au repaus doar atunci când somnul se aşterne, apoi, în somn , în vis, un vid de litere apare, poveşti abstracte despre ceva inexplicabil în stare  fizică.”

x x x

“This project is based on the creation of an inner world, imaginary, organic, built by a puzzle of adjusted by symbols. Before sleeping, we close our eyelids and a spread universe settles, a black space that the deeper we go, in the state of physical disconnection, shapes begin to appear as fine electrical continuous changing images. These are the fruits of human imagination picked from the moment of their birth and put together in order to form combined images of nature and everything around us, they adjusted fantastic, abstract compositions.  Imagination is the final physical product , sometimes, the final ideas of our visions. These process is dissecting organic inner, known to instinctively level. From inside the image through a path  to born as physical, so the artistic creation gains that definition. All around us, inside or outside, physical or mental has its result, the self perspective as creation. Based on the artistic vision, a visual dance circle is build there where the chains are tight. This thought may be the same as another in an undefined distance in time or space.

Visual construction and principal idea as - O

This simply begin with drawing a white circle on a black squared paper. Then I began a study about fascinating microscopic beings, mostly, the brainworm nematode, toxocara, who can find host in the human body, between muscles, in the eye and brain. (What is this? The Brainworm Nematode is one of many species of nematodes. Nematodes, also called "roundworms," are a large group of tiny, microscopic worms. Nematodes are not related to earthworms or any other worms. Nematodes, even though they are tiny, have long skinny, hair-like bodies. They do not have segments like earthworms. Nematodes live just about everywhere, even though they canot be seen. They live in soil and water. Some are parasites and live inside other animals. The Brainworm Nematode is one of these parasites.)

In the mind, thinking is associated with black and the ideea comes under the shape of electric white. The  image "seen" is a white circle both in and outside the black space. Making up some shapes that come from an one of an 1 in 0, inside a unseen infinite black organism that lives, maybe, in a single neuron. That neuron eats himself, because  it is only what it knows in this repetition pattern. It will go round in a circle, as ideea comes around and goes round, it seems that it is not able to escape the circle so that i build with it, shapes that looks like something familiar, but  unknown, as if they where dictated from the inside , a state I cannot recall.

As two separate circles, phisycal body and I try to join and form some sort of shape, a shape that gives life, a  vertical eye who observes, but canot actually speak, but only through symbols, so I put up together the shapes  which " speak"  and form  prayers patterns. I stop the act of creativity  only when I fall asleep, but in dreams i see and feel voids of letters, abstract stories about nothing that I can recall in a physical state.”

x x x

Artista a fost o prezenţă activă în galerii în ultimii ani, cu lucrări originale care au stârnit atenţia şi interesul iubitorilor de artă.    

Localizare: 

Geolocation is 51.4818445, 7.216236299999991

Tag-uri Nume: