Publicat: 20 Februarie, 2017 - 18:11

Începând cu anul 2017, prin Legea nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități, publicată în Monitorul Oficial nr.812/14.10.2016, a fost prevăzută obligația de plată a impozitului specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de legea mai sus menționată.

În acest sens, a fost efectuată actualizarea conținutului nomenclatorului în baza căruia se declară obligațiile fiscale de plată la bugetul de stat utilizând formularul 100, prin proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a OPANAF nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, cu modificările și completările ulterioare.

Ca urmare a modificărilor legislative mai sus precizate se impune actualizarea nomenclatorului obligațiilor fiscale care se plătesc în contul unic prevăzute în anexa nr.1 la OPANAF nr.531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Proiectele de acte normative, inițiate de ANAF, sunt făcute publice pe site-ul instituției la adresa www.anaf.ro, domeniul INFO ANAF/ Transparența decizională. De asemenea, acestea pot fi consultate la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor nr.17, sector 5, București.

Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Serviciul Comunicare, Relatii Publice si Mass-Media — cu mențiunea 'Conf.Legii nr.52/2003', la următoarele adrese:

ˇ Prin scrisori la adresa poștală: Agenția Națională de Administrare Fiscală, str.Apolodor nr.17, sector 5 Bucuresti 050741 — la Serviciul Comunicare, Relații Publice și Mass-Media;

ˇ Electronic la adresa de mail: relatiipublice@anaf.ro

ˇ Prin fax la numarul: 021-319.98.57.

Pentru a avea acces la informațiile de presa privind aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în Agenția Națională de Administrare Fiscală, se poate accesa domeniul INFO ANAF / Comunicate de presă aflat pe site-ul instituției.