Publicat: 7 Octombrie, 2016 - 16:31
Share

Contribuabilii persoane juridice și persoane fizice care desfășoară activități economice independente sau exercită profesii libere și care nu depun la timp declarația de înregistrare fiscală vor fi înregistrați fiscal din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, se arată într-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

"Persoanele fizice, persoanele juridice, entitățile fără personalitate juridică, precum și sediile secundare care au obligația înregistrării ca plătitori de impozit pe salarii, care nu depun în termenele prevăzute de legislația în vigoare declarația de înregistrare fiscală, vor fi înregistrate fiscal din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale", se menționează în comunicat.

Însă, procedura de înregistrare fiscală din oficiu nu se va aplica persoanelor fizice care dețin cod numeric personal și sunt supuse impozitului pe venit, cu excepția persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

"În acest sens, s-a întocmit proiectul de ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurii de înregistrare fiscală din oficiu, sau la cererea unei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală conform legii", subliniază ANAF.