Publicat: 5 Aprilie, 2013 - 15:32
Share


 Directorul executiv adjunct al Direcției Economice a Casei Județene de Pensii Brașov, Stănica Barbu, a fost găsit în stare de incompatibilitate de către inspectorii ANI. Potrivit acestora, Stănica Barbu ocupa, pe lângă funcţia deţinută la stat, şi o funcție într-o societate comercială.

Începând cu data de 27 octombrie 2009 și până în prezent, Barbu a deținut, în cadrul Casei Județene de Pensii Brașov, funcțiile de director coordonator adjunct (27.10.2009 - 12.07.2010), şef Seviciu Plăți Prestații (1.09.2010 - 28.10.2010), director executiv adjunct, cu caracter temporar (28.10.2010 - 22.09.2011) şi director executiv adjunct (22.09.2011 - prezent), precizează Agenţia Naţională de Integriate (ANI).

În urma acestei constatări, directorul de la Casa de Pensii nu mai are dreptul dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de trei ani.

Raportul întocmit de ANI poate fi contestat în termen de 15 zile.