Acte necesare pentru construcţii şi modificări interioare

Primăria Sectorului 3 prin Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului anunţă că pentru orice modificare din apartament/casă, proprietarul trebuie să obţină de la primărie Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de Construire. În acest an, au fost eliberate 308 Autorizaţii de Construire, dintre care 54 de autorizaţii au fost pentru modificări interioare.

Actele necesare pentru obţinerea unui Certificat de Urbanism în vederea  construirii sau modificării unei locuinţe sau anexe gospodăreşti sunt următoarele:

 copie act proprietate;
 chitanţă taxa;
 două planuri cadastrale scara 1/500;
  două planuri cadastrale scara 1/2000.

După ce a fost eliberat certificatul de urbanism, vor fi depuse actele pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire:

 actul de proprietate (copie legalizată);
 certificat de rol;
 proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire;
 toate avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism;
 Certificatul de Urbanism (copie);
 contract cu o firmă de salubrizare;
 acordul notarial al vecinului sau al coproprietarilor (după caz), chitanţă taxă.

       
Precizăm că în conformitate  cu HG nr. 797/2005 taxa pentru obţinerea  unui certificat de urbanism este  de 4 lei, iar pentru autorizaţia de construire  se achită o taxă a cărei valoare este  de 0,5% din valoarea trecută în proiect pentru funcţiune locuinţe şi 1% pentru altă destinaţie (care se plăteşte la primărie).
        
Reamintim că persoanele care efectuează modificări de orice natură în apartamente riscă amenzi cuprinse între 1000 lei şi 100. 000 lei în funcţie de complexitatea abaterii, potrivit prevederilor Legii 50/1991 cu modificările şi completările ulterioare.      

Locuitorii sectorului 3 care doresc să obţină avizele necesare pentru modificări sau construcţii noi, se pot adresa Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 3 sediul din str. Parfumului nr. 2-4, parter; program de lucru cu publicul: marţi şi joi – 9.00-14.00.

domeniu: 
categorie: