Agenda Digitală a CE arată că s-au realizat progrese

Comisia Europeană a publicat de curând o tabelă de marcaj care indică nivelul performanței UE și a statelor membre în ceea ce privește realizarea obiectivelor convenite ale Agendei Digitale pentru Europa, după primul an de la lansarea acesteia (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Fidelă angajamentului asumat de a promova o strategie deschisă în ce priveşte transferul de date, Comisia Europeană și-a făcut publice online, prin intermediul tabelei de marcaj, seturile și statisticile de date, dând astfel oricui posibilitatea de a le analiza și de a trage propriile concluzii. 
 
 În general, progresele înregistrate în decursul primului an de Agendă Digitală au fost satisfăcătoare, în special în ce privește utilizarea internetului (65% din populația UE). Însă evoluția este decepționantă în unele sectoare, în special în domeniul extinderii noilor rețele ultrarapide de bandă largă - unul dintre principalele obiective ale Agendei Digitale -, deși s-au înregistrat progrese în ce privește modernizarea rețelelor de cablu și cupru existente.

Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene, responsabilă pentru Agenda Digitală, a declarat: „La un an de la lansarea Agendei Digitale observ că s-au făcut progrese. Cu toate acestea, este necesar ca statele membre, sectorul industrial, societatea civilă și Comisia să-și sporească eforturile în vederea maximizării potențialului Agendei de a menține nivelul competitivității europene, de a stimula inovarea și de a crea locuri de muncă și prosperitate. Având în vedere beneficiul enorm care se poate obține pe termen lung, doresc să lansez un apel general pentru realizarea de acțiuni decisive în prezent, în special în domeniul extinderii benzii largi de mare viteză.”
 
 Prin Agenda Digitală, UE s-a angajat să realizeze 101 de acțiuni specifice (78 dintre acestea, dintre care 31 sunt propuneri legislative, urmând să fie realizate de Comisie, iar 23 de statele membre) care, împreună, vor impulsiona investițiile în tehnologiile digitale și utilizarea acestora. În total, 11 dintre aceste acțiuni au fost deja finalizate, 6 care trebuiau finalizate în 2010 au fost amânate, iar restul se află, în mare parte, în derulare.

Referitor la cele 13 obiective-cheie (a se vedea MEMO/10/200), s-au înregistrat:

progrese satisfăcătoare în ce privește utilizarea uzuală a internetului, cumpărăturile online, e-guvernarea și iluminarea cu consum redus de energie;
o evoluție eterogenă în materie de disponibilitate și utilizare a serviciilor în bandă largă;
progrese insuficiente în domeniul comerțului electronic transfrontalier, prezenței online a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), tarifelor de roaming și cercetării publice.
Implicațiile tabelei de marcaj vor fi discutate în cadrul Adunării privind Agenda Digitală, care se va desfășura la Bruxelles, în zilele de 16 și 17 iunie.
 
 Tabela de marcaj indică progrese satisfăcătoare în ceea ce privește:

Utilizarea uzuală a internetului, care a crescut rapid, atingând un procent de 65% din populația UE (obiectivul fiind de 75% până în 2015). Grupurile dezavantajate, cum ar fi persoanele cu mai puține studii și vârstnicii, utilizează  şi ele internetul într-o mai mare măsură, ponderea lor crescând de la 42% la 48%, ceea ce face posibilă atingerea obiectivului de 60% stabilit pentru 2015. Ponderea persoanelor care nu utilizează internetul a scăzut de la 30% la 26% din totalul populației.
Cumpărăturile online: Dintre cetățenii UE, 40% îşi fac cumpărături online, procent care include 57% dintre internauți. În 8 țări din UE, mai mult de jumătate din populație îşi face cumpărături online.
E-guvernarea: 41% dintre cetățeni utilizează serviciile de e-guvernare, iar jumătate dintre aceștia au transmis formulare completate online. Planul de acțiune privind guvernarea electronică (IP/10/1718) va contribui la realizarea obiectivului stabilit pentru 2015, și anume utilizarea serviciilor de e-guvernare de 50% dintre cetățeni și de 80% dintre întreprinderi.
Promovarea iluminării cu consum redus de energie: Cota de piață a iluminării cu leduri a crescut la 6,2% în 2010 (de la 1,7% în 2009), acest sector înregistrând progrese semnificative în sensul reducerii consumului de energie pentru iluminat cu 20% până în 2020.
 
 S-a constatat o evoluție eterogenă în ceea ce privește:

Disponibilitatea și utilizarea serviciilor de bandă largă: Serviciile de bază în bandă largă devin tot mai accesibile, chiar și în zonele izolate. Cu toate acestea, instalarea și utilizarea serviciilor în bandă largă ultrarapide este concentrată actualmente în doar câteva zone (în principal urbane). Comisia colaborează în prezent cu statele membre pentru implementarea strategiei destinate să asigure accesul tuturor europenilor la servicii de bază în bandă largă până în 2013 și la cele în banda largă rapidă și ultrarapidă până în 2020. (IP/10/1142).
 
 În următoarele sectoare s-au înregistrat progrese insuficiente:

Comerțul electronic transfrontalier a crescut foarte puțin, de la 8,1% la 8,8% în 2010. Agenda Digitală și-a propus ca, până în 2015, 20% dintre cetățeni să realizeze cumpărături online transfrontaliere. Comisia intenționează să abordeze acest aspect, precum și alte bariere în calea dezvoltării pieței digitale unice, într-o viitoare comunicare referitoare la Directiva privind comerțul electronic.
Prezența online a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri): 26% dintre IMM-uri fac achiziții online, ceea ce reprezintă un procent în creștere, însă numai 13% dintre ele vând online (cu 2 puncte mai mult decât anul trecut).
Tarifele de roaming: au scăzut cu 1,5 eurocenți în 2010, dar au rămas de trei ori mai ridicate decât tarifele convorbirilor naționale. Obiectivul Agendei Digitale este ca, în UE, diferența dintre tarifele convorbirilor naționale și cele în roaming să ajungă aproape de zero până în 2015.
Investiții publice în cercetare și dezvoltare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC): cheltuielile efectuate de autoritățile publice nu au depășit plafonul de bază de 5,7 miliarde EUR stabilit pentru anul trecut. Pentru realizarea obiectivului de dublare a plafonului (la 11 miliarde EUR) până în 2020, va fi necesară o creștere anuală de 6%.
 
 În ce stadiu de îndeplinire a obiectivelor se află Comisia?

Pe ansamblu, s-au realizat progrese destul de importante în ceea ce privește implementarea celor 101 de acțiuni prevăzute de Agenda Digitală. Aproximativ 10% dintre acestea au fost deja finalizate, 80% se află în derulare, iar restul de 10% au fost amânate.

domeniu: 
categorie: