Comisia interministerială pentru asistenţa socială s-a reunit astăzi

Marţi, 30 septembrie 2003, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) a organizat şedinţa Comisiei interministeriale privind asistenţa socială. Pe agenda reuniunii, condusă de ministrul Muncii, Elena Dumitru, s-au aflat: proiectul de reformă administrativă a sistemului naţional de asistenţă socială, stadiul aplicării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de asistenţă medico-socială, stadiul realizării măsurilor prevăzute de Legea 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. De asemenea, au fost analizate măsurile derulate în domeniul protecţiei copilului şi al protecţiei persoanelor cu handicap.

Reforma administrativă a sistemului de asistenţă socială este o componentă prioritară a Programului de Guvernare 2001-2004, a Planului Naţional Anti-sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale, precum şi a Planului Economic de Preaderare 2003-2004. Această reformă este direct legată de priorităţile procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, precum şi de respectarea criteriilor comunitare referitoare la resurse, prestaţii şi servicii în sistemul de protecţie socială.

Ministrul Muncii, Elena Dumitru a declarat că reforma sistemului de asistenţă socială în România trebuie să ducă la diminuarea birocraţiei privind acordarea prestaţiilor familiale şi la eliminarea posibilităţilor de fraudare a sistemului.
Comisia interministerială a analizat modul în care au fost îndeplinite principalele condiţii pentru realizarea unui sistem de asistenţă socială coerent şi eficient. În prezent, este în curs de implementare o strategie pentru dezvoltarea serviciilor de profil, iar instituţiile publice centrale şi locale care activează în domeniul asistenţei sociale şi a politicilor familiale derulează programe pentru formarea
personalului de specialitate.

Participanţii la reuniune au fost de acord cu organizarea unei întruniri a Comisiei în care să se analizeze propunerea de reformă a sistemului de protecţie specială a persoanelor cu handicap, pentru introducerea clasificaţiei internaţionale a disfuncţionalităţii. La discuţii vor fi invitate cele cinci asociaţii ale persoanelor cu
handicap, reprezentative la nivel naţional. O altă concluzie a întâlnirii de astăzi se referă la constituirea unui grup de lucru interministerial pentru evaluarea situaţiei actuale din învăţământul special adresat copiilor cu handicap.

domeniu: 
categorie: