Dosar. Francofonia (III) Operatori tehnici

Operatori tehnici din cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei I. Agenţia Interguvemamentală a Francofoniei (AIF)
Operator tehnic principal din cadrul OIF. Fondată în 1970, grupează în prezent 50 de state şi de guveme. însărcinată cu aplicarea programelor de cooperare multilaterală, asigură, de asemenea, organizarea şi procesele de suivi ale conferinţelor ministeriale sectoriale stabilite de Sommet-ul Francofoniei.
Administrator general:
domnul Roger DEHA YBE 

II. Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF)
Operator direct al Sommet-urilor în domeniul învăţământului superior şi al j cercetării.
Gestionează filierele francofone, sprijină mobilitatea studentilor şi a! tinerilor cercetători, precum şi insertia profesională a acestora.
Rector:
doamna Michele GENDREAU MASSALOUX 

III. Canalul de televiziune francofon TV5
Televiziune multilaterală francofonă, operator direct al Francofoniei. Este a treia televiziune pe plan mondial, cadifuzare, cu 135 demilioanede căminuri în care este recepţionată, de pe 5 continente.
Preşedinte director general:
domnul Serge ADDA 

IV. Asociaţia internaţională a primarilor şi responsabililor de capitale şi metropole parţial sau integral francofone (AIMF)
Operator al Francofoniei specializat în domeniul gestionării şi dezvoltării oraşelor.
Creată în 1979, grupează 106 capitale şi metropole din 47 de ţări.
Secretar permanent:
domnul Pierre FIGEAC 

V. Universitatea Senghor din Alexandria
Creatâ în urma deciziei luate la Sommet-ul Francofoniei de la Dakar (1979).
Asigură formare şi perfecţionare în domenii prioritare de dezvoltare, precum administraţie, gestionarea problematicii mediului, alimentaţie, sănătate, gestionarea patrimoniului cultural.
Rector:
domnul Fred CONSTANT 

VI. Adunarea parlamentară a Francofoniei (APF)
Grupează 48 de secţiuni în cadrul parlamentelor statelor şi guvemelor membre ale Francofoniei instituţionale, la care se adaugă 16 secţiuni asociate.
Beneficiază de statutul de Adunare consultativă a Francofoniei. 0 atribuţie importantă o constituie desfaşurarea de misiuni observatoare la alegerile din statele membre ale OIF.
Secretar general parlamentar:
domnul Jacques LEGENDRE

domeniu: 
categorie: