O nouă filială ARCE, în judeţul Bihor

În conformitate cu decizia ARCE nr. 31 din 30 aprilie 2004 în municipiul Oradea, judeţul Bihor s-a deschis o nouă filială a acestei agenţii aflată în coordonarea Ministerului Economiei şi Comerţului. Specialiştii din cadrul acestei filiale vor activa în direcţia promovării eficienţei energetice şi a valorificării surselor regenerabile de energie în judeţele Bihor şi Satu Mare. Prin înfiinţarea acestei noi filiale teritoriale, Agenţia Română pentru
Conservarea Energiei demonstrează consecvenţă atât în îndeplinirea
misiunii care i-a fost încredinţată cât şi în respectarea angajamentelor
asumate de către Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi
Comerţului, în cadrul negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană.

Astfel, în raport cu începutul anului 2003, când structura teritorială a
Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei era constituită din 8
filiale teritoriale (în municipiile Braşov, Bucureşti, Constanţa, Cluj,
Galaţi, Iaşi, Suceava, Timişoara), în prezent există 12 filiale
teritoriale, dintre care patru fiind nou înfiinţate (în municipiile
Craiova, Deva, Oradea şi Sibiu).

Până la finele anului 2004, vor mai fi înfiinţate încă două filiale
teritoriale, acţiunea urmând a fi încheiată prin deschiderea ultimei
filiale teritoriale până la sfârşitul anului 2005. Astfel, sunt avute în
vedere municipiile Buzău, Piteşti şi Târgu Mureş,

Consolidarea structurii teritoriale a Agenţiei Române pentru Conservarea
Energiei este făcută în scopul amplificării acţiunilor de sensibilizare
a marilor consumatori de energie în legătură îmbunătăţirea eficienţei
energetice în sectoarele economice de care aceştia aparţin.

Este cunoscut faptul că utilizarea eficientă a energiei permite
reducerea consumurilor de energie şi resurse energetice primare,
contribuind în mod benefic asupra:

• dezvoltării economice şi sociale, prin scăderea eforturilor
financiare legate de importul de resurse, ameliorarea deficitului de
cont curent şi a balanţei de plăţi şi realocarea resurselor financiare
disponibilizate către domenii considerate prioritare în plan
guvernamental (sănătate, protecţie socială, învăţământ, cultură),

• conservării resurselor naturale şi determină stabilitatea
preţurilor internaţionale cu efecte favorabile asupra securităţii în
aprovizionarea cu resurse,

• reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi a impactului
activităţilor economice asupra mediului.

domeniu: 
categorie: