Precizări ale MFP privind activitatea de inspecţie fiscală desfaşurată în 2003 de către ANAF

Referitor la Raportul privind activitatea de inspectie fiscala desfasurata in anul 2003 de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, MFP transmite urmatoarele: “Deseori, chiar si in jurul nostru auzim vorbindu-se despre
tendintele agentilor economici de a cauta > in litera legilor
fiscale sau diverse procedee care sa le permita sustragerea de la
impunerea sau de la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor, precum
şi a altor sume datorate bugetului de stat. Un domeniu predispus a oferi
conditii favorizante pentru astfel de incalcari ale legii si a dezvolta
afaceri ilicite il constituie comercializarea materialului lemnos”, a
declarat domnul Neculae Plaiasu, Secretar de Stat, Presedintele ANAF.

In anul 2003, inspectorii fiscali au desfasurat ample actiuni de control
al firmelor care dezvolta activitati in domeniul comercializarii
materialului lemnos, din care au rezultat urmatoarele:
• Rezultatele inspectiilor fiscale efectuate in domeniul masei
lemnoase
- diferente de impozite, taxe si contributii 420,7
miliarde lei - dobanzi si penalitati
375,3 miliarde lei
- amenzi contraventionale
12,8 miliarde lei
- confiscari de bunuri si sume
8,0 miliarde lei
- sesizari penale
- numar 52
- valoare 60,7 miliarde lei
TOTAL
877,5 miliarde lei

Printre controalele efectuate prezentam urmatoarele cazuri:
q S.C. AMANDA SRL Halmagiu, judetul Arad, avand ca obiect de
activitate exploatarea forestiera, respectiv prelucrarea bruta a
lemnului si impregnarea lemnului, administrator Damaschin Ioan Terente,
a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 7,5 miliarde lei.
Prejudiciul a fost posibil datorita faptului ca in perioada
iulie 1999 - decembrie 2002, societatea nu a declarat punct de lucru in
localitatea Varfurile, judetul Arad, iar pentru efectuarea de acte de
comert fara indeplinirea conditiilor legale au fost confiscate venituri
in suma de 5,3 miliarde lei.
De asemenea, societatea a dedus gresit TVA, nu a colectat TVA
pentru intreaga cantitate de busteni sau cherestea livrata, fapt pentru
care inspectorii fiscali au stabilit TVA suplimentara in suma de 1,4
miliarde lei si au calculat majorari de intarziere si dobanzi in suma de
0,8 miliarde lei.

q S.C. FAGEX SA Caransebes, judetul Caras Severin, cu obiect de
activitate exploatare forestiera, prelucrarea si transportul masei
lemnoase, administrator Ghiorghioni Ionesie, in perioada septembrie 1999
- martie 2003 a supradimensionat cheltuielile cu materia prima si
inregistrarea pe cheltuieli a valorilor materiale si pieselor de schimb
fara a avea la baza documente legal intocmite.
Ca urmare verificarii efectuate s-a diminuat pierderea contabila
de la 25,3 miliarde lei la 5,4 miliarde lei, suma de 19,9 miliarde
reprezintand pierdere nereala cu care, societatea urma sa-si diminueze
impozitul pe profit in exercitiile viitoare.
Actul de control a fost transmis institutiilor abilitate pentru
continuarea cercetarilor.

q S.C. CONSTANDACHE SRL Ciurea, judetul Iasi, cu obiect de
activitate exploatarea si industrializarea lemnului, administrator
Constandache Eugen, a reusit sa prejudicieze bugetul de stat cu suma de
2,9 miliarde lei.
In concret, societatea a inregistrat pe cheltuieli unele sume
fara documente justificative, unele facturi care nu apartin societatii,
precum si neinregistrarea pe venituri a tuturor facturilor fiscale
emise.
Astfel, societatea si-a diminuat impozitul pe profit si taxa pe
valoarea adaugata in suma de 2,2 miliarde lei, suma aferenta acelor
facturi. Pentru neplata acestei sume la termenele legale s-au calculat
dobanzi si penalitati de 0,7 miliarde lei.
Totodata, au rezultat si deficiente referitoare la: neconducerea
evidentei analitice a clientilor si furnizorilor; neintocmirea fiselor
de magazie si a rapoartelor de productie; necompletarea registrului de
gater si evidenta produselor rezultate in urma debitarii bustenilor;
neefectuarea inventarierii anuale a patrimoniului etc.
A fost aplicata o amenda contraventionala, iar actul de control
a fost inaintat institutiilor abilitate pentru continuarea cercetarilor.

q La S.C. PROMETAL SA Iasi, judetul Iasi, cu obiect de activitate
comertul cu material lemnos si de constructii, administrator Aignatoaiei
Gheorghe, inspectorii fiscali au stabilit impozite suplimentare de plata
bugetului de stat, fata de cele stabilite de agentul economic, obligatii
neachitate in termenele legale, dobanzi si penalitati de intarziere in
suma de 2,4 miliarde lei.
Administratorul Aignatoaiei Gheorghe, cu scopul vadit de a se
sustrage de la plata obligatiilor datorate bugetului de stat, a micsorat
baza de impozitare la impozitul pe profit si nu a colectat TVA pentru
avansurile primite.
Pentru abaterile constatate, inspectorii fiscali au aplicat
amenda contraventionala in valoare de 5 milioane lei, fiind luate
masuri pentru inceperea executarii creantelor bugetare datorate, de
catre personalul specializat in colectarea veniturilor.

q La S.C. ROLEX SRL Curtea de Arges, judetul Arges, cu obiect de
activitate comercializarea lemnului la export, administrator Caragete
Mariana, ca urmare a inspectiei fiscale s-a stabilit un prejudiciu
cauzat bugetului de stat in suma de 1,6 miliarde lei,
reprezentand TVA, impozit pe profit si accesoriile aferente acestora,
respectiv dobanzi si penalitati de intarziere.
Societatea a inregistrat in evidenta tehnico-operativa si
contabila, ca documente justificative, un numar de 206 facturi de
aprovizionare cu material lemnos in valoare de 4,3 miliarde lei, pentru
care a dedus TVA in suma de 0,8 miliarde lei, desi activitatea de
producere si comercializare la export de produse din material lemnos
sunt operatiuni cu cota zero de TVA si scutite cu drept de deducere, in
care figureaza ca furnizori S.C. FOREX SRL Ghimbav Brasov, S.C. ROBUR
SRL Tg. Jiu, S.C. LIGNUM IMPEX SRL Brasov, S.C. S.E.T.P.P.L.
Petrosani.
S.C. ROLEX SRL Curtea de Arges a solicitat si a beneficiat de
rambursarea TVA in suma de 0,8 miliarde lei, aferenta celor 206
facturi, desfasurand activitate de producere si comercializare la export
de produse din material lemnos, beneficiind de prevederile legale,
operatiuni cu cota zero de TVA si scutite cu drept de deducere.
Cu ocazia inspectiei fiscale in vederea solutionarii cererii de
rambursare TVA, s-a constatat ca majoritatea facturilor de aprovizionare
materii prime au fost achitate in numerar, avind valori sub 30 milioane
lei si s-a procedat la verificarea acestora.
Urmare controlului incrucisat pentru stabilirea realitatii celor
206 facturi, a reiesit ca societatile respective nu au aprovizionat pe
cai legale facturile pe care le-au folosit in relatiile comerciale cu
S.C. ROLEX SRL Curtea de Arges si nu au inregistrat in evidenta
contabila TVA colectata aferenta, sau S.C. S.E.T.P.P.L. SA Petrosani nu
a putut fi identificata la sediul fiscal declarat.
La solicitarea inspectorilor fiscali, societatea nu a putut
prezenta documentele de provenienta a masei lemnoase.
Urmare reverificarii s-a stabilit o diferenta in suma de 0,8
miliarde lei, reprezentind TVA aferenta facturilor de aprovizionare cu
marfa, in care apar ca furnizori potrivit jurnalelor de cumparari S.C.
FOREX SRL Ghimbav, S.C. ROBUR SA Targu Jiu, S.C. LIGNUM IMPEX SRL Brasov
si S.C. S.E.T.P.P.L. SA Petrosani, societati care nu au calitatea de
furnizori pentru S.C. ROLEX SRL si care nu au inregistrat ca TVA
exigibila suma ceruta spre rambursare de agentul economic.
Pentru perioada februarie-iulie 2003 inspectorii fiscali au
stabilit suplimentar suma de 0,1 miliarde lei, reprezentind TVA aferenta
facturilor de aprovizionare, pentru care, s-au calculat dobanzi si
majorari de intarziere in suma de 0,2 miliarde lei.
Urmare reverificarii efectuate asupra modului de determinare a
impozitului pe profit datorat pentru perioada supusa verificarii, s-a
stabilit un debit suplimentar de 0,4 miliarde lei, ca urmare
inregistrarii in contabilitate de cheltuieli care nu au la baza
documente justificative, potrivit prevederilor legale.
Pentru neplata la termen a impozitului pe profit suplimentar,
s-au calculat majorari si dobanzi de intarziere de 0,1 miliarde lei.
Procesul verbal de control a fost inaintat institutiilor
abilitate, in vederea continuarii cercetarii penale impotriva
administratorului Caragete Mariana.

q S.C. BAN FOREST SRL Certeze, judetul Satu Mare, cu obiect de
activitate prelucrarea bruta a lemnului, prin administratorul Ban
Gheorghe, a cauzat un prejudiciu bugetului de stat in suma de 1,4
miliarde lei.
Mecanismul de fraudare a constat in utilizarea unui numar de 36
facturi fiscale primite de la 9 furnizori din 4 judete, care contin
firme fictive sau facturi care nu au fost ridicate de la furnizori pe
cai legale, in scopul diminuarii TVA de plata si impozitului pe profit.

Actul de control a fost inaintat institutiilor abilitate, in
vederea continuarii cercetarii penale impotriva administratorului Ban
Gheorghe.

q La S.C. EXPLO GOLD GREEN SRL Gurahont, judetul Arad, cu obiect
de activitate intermedieri in comertul cu material lemnos si de
constructii, administrator Aga Cornel, inspectorii fiscali au constatat
ca societatea a vandut material lemnos, pentru care, nu a putut prezenta
documentele de provenienta.
Procedand la stabilirea prin estimare a valorii cantitatii de
material lemnos vandut, pentru care societatea nu a putut prezenta
documentele de provenienta, inspectorii fiscali au stabilit diferenta de
248,8 mc. dintre vanzarile si cumpararile de material lemnos, rezultand
ca societatea a obtinut venituri in suma de 1,2 miliarde
lei, pentru care nu a virat la buget impozitele aferente.
Societatea a fost sanctionata cu amenda contraventionala in suma
de 2,0 milioane lei, iar veniturile obtinute in suma de 1,2
miliarde lei s-au confiscat.
S-a mai constatat ca societatea nu a achitat in termenul legal
impozitul pe dividende, fapt pentru care inspectorii fiscali au
calculat dobanzi si penalitati de intarziere.
Actul de control a fost inaintat institutiilor abilitate, in
vederea continuarii cercetarii penale impotriva administratorului Aga
Cornel.

q S.C. PRODCOM ALFA SRL Darabani, judetul Botosani, avand ca
obiect de activitate productia altor tipuri de mobilier, administrata de
Blaga Tamara, a reusit sa prejudicieze bugetul de stat cu suma de 1,2
miliarde lei.
In concret, in perioada iulie 2001 - iunie 2003, societatea a
inregistrat in evidenta contabila un numar de 108 facturi fiscale de la
mai multi furnizori de material lemnos din diverse judete, care s-au
dovedit a face parte din categoria “firmelor fantoma”.
Astfel, societatea si-a diminuat taxa pe valoarea adaugata de
plata cu suma de 0,9 miliarde lei, suma ce reprezenta taxa pe valoarea
adaugata aferenta acelor facturi. Pentru neplata acestei sume la
termenele legale s-au calculat dobanzi si penalitati de intarziere de
0,3 miliarde lei.
Pentru inregistrarea unor operatiuni nereale, avand ca scop
neplata obligatiilor datorate bugetului de stat, actul de control a fost
transmis institutiilor abilitate pentru continuarea cercetarilor
impotriva administratorului Blaga Tamara.

q Administratorul Razvanta Alexandru - asociat unic, a fondat S.C.
ELECTROSTANDARD SRL Bistrita, judetul Bistrita - Nasaud, avand ca obiect
de activitate prelucrarea si exportul materialului lemnos.
Administratorul mentionat, care conduce si evidenta contabila a
firmei, in perioada decembrie 2000 - august 2001, a inregistrat 30 de
facturi prin care s-ar fi aprovizionat cu cherestea de rasinoase de la
diverse societati, valoarea acestora fiind de 2,4 miliarde lei.
Verificarile efectuate pentru stabilirea realitatii celor 30 de
facturi, coroborate cu informatiile primite de la alte institutii, aveau
sa demonstreze ca societatile furnizoare nu exista, facturile in cauza
fiind completate cu date fictive.
Prin aceasta manevra frauduloasa, bugetul de stat a fost
prejudiciat cu circa 0,8 miliarde lei, fapt pentru care, au fost
sesizate institutiile de cercetare penala.

q La S.C. MOBISTIL SRL Arad, judetul Arad, avand ca obiect de
activitate productia altor tipuri de mobilier, administrator Burta
Florin Victor, inspectorii fiscali au constatat ca, in perioada
octombrie 2000 - august 2003, societatea nu a inregistrat in evidenta
contabila 105 facturi fiscale pentru achizitii de materii prime si
materiale, emise de S.C. FORESTIM SRL Timisoara si S.C. ARABESQUE SRL
Galati (punct de lucru Timisoara), in valoare de 0,1 miliarde lei,
inclusiv TVA.
Constatarea are drept consecinta, neevidentierea veniturilor
rezultate din vanzarea produselor de mobilier si implicit sustragerea de
la plata obligatiilor fiscale catre bugetul de stat.
Considerand ca, din materiile prime si materialele
achizitionate, societatea a realizat produse finite pe care nu le-a
inregistrat in evidenta contabila si le-a comercializat fara a
inregistra veniturile din vanzarea lor, inspectorii fiscali au procedat
la determinarea prin estimare a veniturilor obtinute de societate in
perioada octombrie 2000 - decembrie 2002 si a obligatiilor fiscale ce
decurg din acestea, stabilind obligatii de plata la bugetul de stat
consolidat in suma de 0,3 miliarde lei, reprezentand impozit pe profit,
pe venit si TVA, precum si accesoriile aferente calculate.
Pentru prejudiciul cauzat bugetului de stat in suma de
0,3 miliarde lei, stabilit in sarcina administratorului Burta Florin
Victor, actul de control a fost transmis institutiilor abilitate pentru
continuarea cercetarilor.

q La S.C. SIDERREX SRL Galati, judetul Galati, administrator
Bocaneala Marcel, avand ca obiect de activitate comert cu ridicata
material lemnos, inspectorii fiscali au stabilit suplimentar impozite si
taxe datorate bugetului de stat in valoare de 0,3 miliarde lei,
reprezentand impozit pe profit, TVA, dobanzi si penalitati aferente.
Impozitele si taxele stabilite suplimentar au fost calculate
prin extimare asupra valorilor unor facturi fiscale din anul 2003, puse
la dispozitie de Politia Municipiului Galati, deoarece administratorul
nu a inregistrat veniturile aferente in evidenta contabila si s-a
sustras inspectiei fiscale.
Raspunzator de prejudiciul cauzat bugetului de stat in suma de
0,3 miliarde lei se face administratorul societatii Bocaneala Marcel,
fapt pentru care, actul de control a fost inaintat institutiilor
abilitate, in vederea continuarii cercetarilor.

q La S.C. BELMONIXTIL SRL Bistrita, judetul Bistrita Nasaud, cu
obiect de activitate comert cu ridicata material lemnos, asociat unic
Dunca Laura Monica, s-au constatat urmatoarele:
- in perioada iulie - august 2001, agentul economic nu a
inregistrat venituri in suma de 0,8 miliarde lei, dintr-un total de 1,9
miliarde lei, impozitul pe profit aferent veniturilor neinregistrate
fiind de 0,2 miliarde lei;
- in urma verificarii modului de utilizare al formularelor cu
regim special, respectiv facturi fiscale si chitante fiscale, nu s-au
regasit in evidenta contabila si nu au fost prezentate organului de
control documentele nefolosite (131 facturi fiscale si 6 carnete cu
chitante fiscale).
Agentul economic a fost sanctionat cu amenzi contraventionale in
valoare de 50 milioane lei.
Actul de control a fost inaintat institutiilor abilitate, in
vederea continuarii cercetarii penale impotriva administratorului Dunca
Laura Monica.

q La S.C. NUTU SRL Negresti Oas, judetul Satu Mare, avand ca
obiect de activitate fabricarea cabanelor din lemn si comercializarea
acestora, in principal, la export, administrator Lisca Gheorghe,
inspectorii fiscali au stabilit in sarcina administratorului un
prejudiciu in suma de 0,1 miliarde lei, suma recuperata in timpul
controlului.
Profesionalismul inspectorilor fiscali a condus la descoperirea
mecanismului de fraudare, care a constat in inregistrarea in evidenta
contabila a unor facturi, dovedite ulterior ca neavand provenienta
legala, astfel ca societatea a solicitat spre rambursare o taxa pe
valoarea adaugata mai mare decat cea legala.
Actul de control a fost inaintat institutiilor abilitate, in
vederea continuarii cercetarilor si stabilirii raspunderilor in sarcina
administratorului Lisca Gheorghe.

domeniu: 
categorie: