Precizări ale Ministerului Justiţiei în legătură cu demiterea lui Paul Florea

În legătură cu unele interpretări apărute în presa de astăzi, 17 iunie 2004, în legătură cu şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii din data de 16 iunie 2004, Ministerul Justiţiei face următoarele precizări: 'Prin Decretul Preşedintelui României, nr. 190/1998, începând cu data de 20 iunie 1998, domnul Sorin Moisescu a fost numit în funcţia de judecător şi preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie. Prin acelaşi Decret 190/1998 şi de la aceeaşi dată, domnul Paul Florea a fost numit în funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie.

Ca urmare a decesului domnului Sorin Moisescu, domnul Paul Florea a fost numit în funcţia de preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie, prin Decretul Preşedintelui României, nr. 142/2000.

Având în vedere aspectele prezentate, precum şi dispoziţiile legale invocate, mandatul domnului Paul Florea, în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie urmează să înceteze la expirarea duratei mandatului predecesorului său (domnul Sorin Moisescu), respectiv la data de 20 iunie 2004.

Totodată, în cazul domnului Paul Florea, se aplică şi dispoziţiile art. 14 din Legea nr.56/1993, republicată, modificată şi completată, care prevede că judecătorii Curţii Supreme de Justiţie nu vor depăşi în funcţie vârsta de 70 de ani (vârstă pe care domnul Paul Florea a împlinit-o la data de 16 iunie 2004).

Aceste dispoziţii sunt de strictă interpretare şi aplicare şi nu conţin dispoziţii derogatorii pentru persoanele numite în funcţii de conducere.

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, întruniţi în şedinţa din data de 16 iunie 2004, au decis eliberarea domnului Paul Florea din funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, datorită împlinirii vârstei de pensionare.

Hotărârea a întrunit votul celor 16 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiţiei Domnul Cristian Diaconescu nefiind prezent, întrucât părăsise deja sediul consiliului.

Pe cale de consecinţă, decizia Consiliului Superior al Magistraturii a fost departe de orice influenţă politică, fapt care a fost insinuat de unii reprezentanţi mass-media.

Cu privire la ceilalţi judecători numiţi la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anterior intrării în vigoare a noii Constituţii a României, cărora le va expira mandatul la data de 20 iunie 2004, Ministerul Justiţiei consideră că aceştia nu sunt împiedicaţi în nici un fel de a formula o nouă cerere de investire ca magistrat la Înalta Curte, la fel ca orice altă persoană ce doreşte să acceadă într-o asemenea funcţie.

Cererea va fi analizată de către Consiliul Superior al Magistraturii, for ce va avea în vedere atunci când va decide asupra solicitării acestora, inclusiv experienţa anterioară de care se bucură magistraţii în discuţie.'

domeniu: 
categorie: