Sectorul de prelucrare a ţiţeiului şi petrochimia în dezbaterea MIR

În data de 28.11.2002 a avut loc la sediul Ministerului Industriei şi Resurselor întîlnirea conducerii Ministerului Industriei şi Resurselor cu reprezentanţii producătorilor din industria de prelucrare ţiţei şi petrochimie, institutele de proiectare şi cercetare de profil şi reprezentanţii Federaţiei patronale FEPACHIM. Au fost analizate problemele care condiţionează restructurarea şi
dezvoltarea activităţii economice a sectorului de prelucrare ţiţei şi
petrochimie şi soluţii pentru depăşirea dificultăţilor apărute:
- introducerea sistemului de colorare şi marcare a unor produse
petrochimice în conformitate cu HG 535/2002 şi ORDIN 295/2002;
- constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru
ţiţei şi produse petroliere, începînd din anul 2002, conform OUG
54/2002;
- necesitatea întăririi siguranţei în funcţiune;
- norme de mediu;
- cercetarea;
- necesitatea evaluării sectorului şi fundamentarea unor
perspective viabile care să fie preluate în programele de politici
industriale.

S-a subliniat necesitatea întăririi rolului patronatului în procesul
decizional de implementare a strategiei de dezvoltare sectorială şi în
dialogul cu instituţiile guvernamentale.

Reprezentanţii Ministerului Industriei şi Resurselor au prezentat
principalele obiective ale politicii industriale a României, măsurile
adoptate pentru implementarea acesteia şi îmbunătăţirea mediului de
afaceri.

Pentru realizarea acestor obiective, Ministerul Industriei şi Resurselor
va colabora cu membrii Comitetului Interministerial pentru gestionarea
Politicii Industriale, cu organizaţiile patronale şi profesionale,
sindicate şi ONG-uri.

domeniu: 
categorie: 
Autor: