SRI: Se menţine nivelul de alertă teroristă la albastru - precaut

Informaţiile deţinute de autorităţile române, în contextul creat de uciderea lui Osama bin Laden, liderul reţelei Al Qaeda, nu relevă existenţa, în acest moment, a unor ameninţări directe la adresa României, motiv pentru care se menţine nivelul de alertă teroristă la albastru - precaut.

Serviciul Român de Informaţii, ca autoritate naţională responsabilă de prevenirea şi combaterea terorismului, împreună cu celelalte instituţii şi autorităţi publice din cadrul Sistemului Naţional de Prevenire şi Combatere a Terorismului (SNPCT), au adoptat măsurile necesare pentru cunoaşterea posibilelor situaţii generatoare de riscuri teroriste pe teritoriul naţional.

În acest context, Serviciul Român de Informaţii monitorizează permanent evoluţia ameninţărilor teroriste la adresa României, în cooperare cu membrii SNPCT, precum şi cu partenerii externi ai Serviciului, în vederea dispunerii cu operativitate a măsurilor de prevenire a oricărui potenţial risc pentru securitatea naţională.

domeniu: 
categorie: