Publicat: 13 Octombrie, 2017 - 13:52

In luna august 2017, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, faţă de luna precedentă a scăzut ca serie brută cu 1,2%  şi a crescut ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,6%.

  • Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut atât ca serie brută cu 13,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 12,6%.
  • În perioada 1.I-31.VIII.2017, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, în termeni nominali, a crescut faţă de perioada 1.I-31.VIII.2016 atât ca serie brută cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 13,5%, respectiv cu 13,0%.

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor,

conform CAEN Rev. 2

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)

- ianuarie 2010 -  august 2017  -

                                                                                                                                                                         - 2010=100 -

Datele graficului xls (VIII.2016- VIII.2017)

 

Indicii valorici ai cifrei de afaceri din serviciile de piaţă

prestate în principal întreprinderilor

 

 

 

AUGUST 2017 în % faţă de :

  1.I-31.VIII.2017/

1.I-31.VIII.2016

-%-

IULIE 2017

AUGUST 2016

Total

B

98,8

113,4

113,5

S

100,6

112,6

113,0

Transporturi

B

96,7

117,5

114,9

S

100,7

117,5

114,7

Comunicaţii

B

102,6

106,5

103,2

S

101,3

106,0

103,6

Activităţi de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe

B

81,2

105,8

117,0

S

89,9

107,0

116,1

Activităţi de servicii informatice şi  în tehnologia informaţiei

B

117,4

99,4

108,9

S

101,0

96,8

113,6

Alte servicii furnizate în principal întreprinderilor

B

96,4

116,3

117,2

S

99,6

117,0

116,9

  B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate

  Datele tabelului în format xls

August 2017  comparativ cu iulie  2017

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna august 2017, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a scăzut cu 1,2% ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de producţie  cinematografică,  video, programe de televiziune; difuzare şi   transmitere  de programe (-18,8%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-3,6%) şi la activitǎţile de transport (-3,3%). Creşteri au înregistrat activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+17,4%) şi activităţile de comunicaţii (+2,6%).

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2017, comparativ cu luna precedentă, în termeni nominali, a crescut cu 0,6% ca urmare a creşterii  înregistrate la activităţile de comunicaţii (+1,3%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+1,0%) şi la activitǎţile de transport (+0,7%). Scăderi au înregistrat activităţile  de  producţie  cinematografică,  video, programe de televiziune; difuzare şi  transmitere de programe (-10,1%) şi alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (-0,4%).

August 2017 comparativ cu  august 2016

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, în luna  august 2017, comparativ cu luna august 2016, în termeni nominali, a crescut pe ansamblu cu 13,4%, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de transporturi (+17,5%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+16,3%), activităţile de comunicaţii (+6,5%) și la activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+5,8%).  Activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei au scăzut cu 0,6%.

Cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna august 2017, comparativ cu luna august 2016, în termeni nominali, a crescut pe ansamblu cu 12,6%, datorită creşterilor înregistrate la  activităţile de transporturi (+17,5%), alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+17,0%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+7,0%) și la activităţile de comunicaţii (+6,0%). Activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei au scăzut cu 3,2%.

Perioada 1.I-31.VIII.2017  comparativ cu  perioada 1.I-31.VIII.2016

În perioada 1.I-31.VIII.2017  comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2016, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie brută, a crescut pe ansamblu cu 13,5%, datorită creşterilor înregistrate la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+17,2%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+17,0%), transporturi (+14,9%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+8,9%) şi la comunicaţii (+3,2%).

În perioada 1.I-31.VIII.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.VIII.2016, în termeni nominali, cifra de afaceri din serviciile de piaţă prestate în principal întreprinderilor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut pe ansamblu cu 13,0%, datorită creşterilor înregistrate la alte servicii furnizate în principal întreprinderilor (+16,9%), activităţile de producţie cinematografică, video, programe de televiziune; difuzare şi transmitere de programe (+16,1%), transporturi (+14,7%), activităţile de servicii informatice şi în tehnologia informaţiei (+13,6%) şi la comunicaţii (+3,6%).

Informaţii suplimentare:

  • Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.
  • Indicii valorici ai cifrei de afaceri sunt indici de tip Laspeyres. Primii indici obţinuţi sunt la nivel de grupă CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la nivel de total. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în Întreprinderi din anul de referinţă (2010).
 

[1] Serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate