Publicat: 17 Noiembrie, 2015 - 18:29

Repere ale Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului:

    Se prefigurează ca anul 2015 să consemneze un nou record absolut al exporturilor din ultimii 26 de ani.

    În primele șapte luni ale anului 2015, valoarea totală a comerţului internaţional al României a fost de 68 miliarde euro, în creştere cu 6,4% faţă de perioada similară a anului 2014, exportul cumulând valoarea de 32 miliarde euro, iar importul de 36 miliarde euro.

    În primele 6 luni ale anului 2015, companiile aflate în portofoliul ministerului au înregistrat o crestere de peste 12 ori a volumului investițiilor, de peste 8 ori a veniturilor totale si a cifrei de afaceri, comparativ cu o creștere de 4 ori a cheltuielilor, fata de aceeasi perioada a anului 2014. 
    300.807 mii lei reprezintă dividende încasate în anul 2015 de la societatile aflate in portofoliul Ministerului Economiei, Comertului si Turismului si virate integral la bugetul de stat; Crestere de 779,6% fata de dividendele incasate si virate la bugetul statului in anul 2014 ( 38.585 mii lei); 

In domeniul transportului de energie și gaze naturale,

•    Transgaz S.A. a propus pentru includerea în cea de a doua listă a Proiectelor de interes comun (PCI) următoarele:

    Conducta de Gaze din Bulgaria în Austria, via România și Ungaria -  (dezvoltarea pe teritoriul româniei a sistemului de transport gaze naturale pe culoarul Bulgaria–România–Ungaria–Austria)

    Dezvoltarea pe teritoriul României a coridorului sudic pentru preluarea gazelor din Marea Neagră (conducta Marea Neagră – Podişor). 

    Coridorul Central ( Isaccea – Coroi – Haţeg – Horia); proiectul constă în reabilitarea a aproximativ 400 km de conductă din actualul sistem, înlocuirea / construcţia a 400 km de conducte noi şi a 4 sau 5 staţii de comprimare pe traseul acestui coridor.

    Finalizarea lucrărilor de modernizare a Statiei de Turbocompresoare-Șinca Noua si a instalatiilor aferente; valoarea totala este de 100,6 mil lei, suma accesata prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si din bugetul national, in conformitate cu Programul Operational “Cresterea Competitivitatii Economice”

o    Transelectrica:

•    Proiectul Mid Continental East Corridor face parte din coridorul prioritar privind energia electrică: “Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi de Sud-Est (NSI East Electricity).
    au fost finalizate studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice pentru Liniile Electrice Aeriene  (LEA) 400 kV  Reşiţa (România) – Pancevo (Serbia);
    LEA 400 kV Porţile de Fier – Reşiţa  şi extinderea staţiei 220/110 kV Reşiţa prin construcţia staţiei noi de 400 kV; 
    a fost finalizat studiul de fezabilitate, proiectul tehnic fiind în curs de realizare pentru trecerea la 400 kV a LEA 220 kV  Reşiţa –Timişoara – Săcălaz – Arad, inclusiv construirea staţiilor de 400 kV Timişoara şi Săcălaz.   
•    Proiectul “Studiu de Fezabilitate pentru interconectarea sincrona a sistemelor energetice ale Republicii Moldova si Ucrainei la Reteaua Europeana de Transport a Energiei Electrice ENTSO-E”. 

•    Proiectul “Black Sea Corridor” este candidat pentru cea de-a doua listă europeană de Proiecte de Interes Comun (PCI) în cadrul Grupului regional Interconexiuni nord-sud privind energia electrică din Europa Centrală şi Sud-Est („NSI East Electricity ”) 
o    LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaş;
o    LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu.

In domeniul politici industriale, 

o    pentru Oltchim SA, aflată in procedura de reorganizare judiciara a fost aprobat in aprilie 2015 planul de reorganizare de catre toate categoriile de creditori, iar in septembrie 2015 au fost solutionate irevocabil toate contestatiile la acesta.
o    cifra de afaceri Oltchim SA a crescut cu 31% fata de aceeasi perioada a anului trecut, de la 436 mil.lei, la 571 mil. lei;
o    pierderea totală din activitatea curenta a fost redusa cu 157 mil. lei, de la nivelul de 173 mil. lei la intrarea in insolventa, pana la 16 mil. lei in 2015;
o    EBITDA  s-a imbunatatit cu 109 mil. lei de la  -75 mil. lei la intrarea in insolventa la +34 mil.lei in 2015;
o    Productia fizica  a crescut  la  principalul produs de export cu 33% fata de anul 2014;
o    Rezultatele acumulate au permis companiei sa-si plateasca integral datoriile curente si sa reduca nivelul arieratelor; astfel numai in perioada iunie-septembrie 2015 arieratele au fost reduse cu 7,95 mil.lei.

 

o    Alte proiecte ale MECT, aflate in derulare, finanțate prin fonduri europene acceptate la finanțare în anul 2015 :
o    Aprobarea Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2015-2020, prin H.G. nr. 775/2015 
o    Inițierea Memorandumului și promovarea H.G.nr.959/2014, privind înfiinţarea  Comitetului interministerial pentru stimularea şi facilitarea înfiinţării de noi parcuri industriale.
o    Coordonarea activităților Ariei prioritare 8 din cadrul Strategiei Europene a Dunării „Competitivitatea intreprinderilor și clustere de excelență”.

o    Implementare de proiecte finantate din Fonduri Europene Nerambursabile (FEN postaderare): 

o    Proiect SEENECO – Reţeaua Sud Est Europeană a Clusterelor de Excelenţă 
o    Proiect ClusterPoliSEE – Politici de cluster mai inteligente pentru Europa de  Sud-Est 
o    Proiect CLUSTERIX - Clusters for European Innovation Cross-Linking 
o    Atlasul Economic al Romaniei (monitorizeaza investitiile publice)
o    Documentul de Politică Industrială a României 

În domeniul industriei de apărare,
•    MECT a elaborarat programe de reorganizare a industriei de aparare in scopul revitalizarii operatorilor economici si neinregistrarii de noi arierate. 
•    Elaborarea proiectului de Lege privind industria naţională de apărare in vederea actualizarii cadrului juridic privind industria naţională de apărare cu statutul actual al României de stat membru NATO şi UE. 
•    In a doua jumatate a anului 2015 a demarat procedura de elaborare a unui plan de redresare, reorganizare, restructurare pentru Societatea Romaero S.A., plan ce prevede masuri de retehnologizare, precum si masuri de plata si esalonare a datoriilor.

•    Adoptarea OUG nr. 51/2015 privind unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

•    Crearea cadrului legal pentru acordarea venitului lunar de completare pentru personalul disponibilizat prin concedieri colective la un număr de 10 operatori economici din industria de apărare, prevăzut de OUG nr. 36/2013 

•    Industria aeronautica: colaborarea dintre Societatea Avioane Craiova S.A. si Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Aerospatiala “Elie Carafoli” – INCAS Bucuresti, din august 2015, in vederea dezvoltarii unei Platforme Tehnologice, prin accesarea unor fonduri nerambursabile prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

•    au fost admise la tranzactionare pe piata reglementata administrata de BVB actiunile societatii IAR S.A. si pe piata alternativa administrata de BVB (AERO), actiunile unor societati precum IOR S.A., Romaero S.A., Avioane Craiova S.A. si Santierul Naval 2 Mai S.A.  

•    S-au anulat obligaţiile fiscale aferente producţiei sau comerţului cu armament, muniţie şi material de război datorate de operatorii economici din industria de apărare, administrate de ANAF şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţa prin OUG nr 25/2014

În domeniul resurse minerale neenergetice si dezvoltarea durabila a zonelor industriale

o    Accesarea de fonduri europene pentru proiectele retrospective din  Programul Operaţional Structural Mediu 2007-2013. 
MECT este singurul minister care a depus aplicaţii retrospective pe programul de finanţare 2007-2013.
o    Derularea în perioada 2012-2015 a procesului de închidere a minelor, aprobate la închidere prin hotărâri ale guvernului, a căror finanţare se realizează din alocaţii bugetare prin Conversmin SA. 
o    Proiectul ,,Inchiderea Minelor, Refacerea Mediului si Regenerare Socio-Economica’’-Compunenta RSE – in etapa de monitorizare postimplementare. Raportul final va fi prezentat Bancii Mondiale in decembrie 2015. 
o    Proiectul propus pentru Programul Operational Comun ,,Romania-Ucraina 2014-2020”                                           
o    Schema de ajutor de stat pentru exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
o    Strategia minieră 2015-2030 aflată pe site-ul MECT, în dezbatere publică.

 

In domeniul turismului,

o    A fost implementat TVA 9% la serviciile de alimentatie publica pentru industria turismului 

o    Au fost emise reglementarile legate de voucherele de vacanta; 

o    Proiectul Legii Turismului se afla în proces de dezbatere cu patronatele din domeniu, astfel încât, la finalul primului trimestru al anului viitor să fie adoptat; 

o    Proiectul privind Impozitul specific.