Publicat: 20 Martie, 2017 - 19:55

De asemenea, pe agenda sesiunii plenare a CoR din 22 și 23 martie: dezbatere privind viitorul Europei cu membrii PE Guy Verhofstadt, Elmar Brok și Jo Leinen; Politica alimentară a UE și reducerea riscurilor de dezastre, cu participarea comisarilor Andriukaitis și Stylianides
 
Pe 22 martie, cu puțin timp înainte de momentul preconizat al lansării de către Regatul Unit a negocierilor privind părăsirea UE, Michel Barnier, negociatorul-șef din partea UE pentru Brexit, va discuta cu membrii Comitetului European al Regiunilor (CoR) despre implicațiile deciziei Regatului Unit pentru orașe și regiuni. În ziua următoare, autoritățile locale și regionale urmează să-și hotărască poziția prin vot referitor la o rezoluție pe tema Brexit.

Dezbatere privind viitorul Europei

În prima zi a sesiunii plenare va avea loc, de asemenea, o dezbatere în cadrul adunării UE a politicienilor locali și regionali cu privire la Cartea albă a Comisiei Europene privind viitorul Europei, cu participarea a trei membri marcanți ai Parlamentului European. Dezbaterea privind viitorul Europei reprezintă un element al reflecției politice în curs, mai ample, a CoR cu privire la direcția UE – un proces în contextul căruia CoR găzduiește zeci de dialoguri cetățenești în întreaga UE, anul acesta. Dezbaterea se va bucura de contribuțiile celor doi membri ai PE care au elaborat rapoartele privind reforma UE – Guy Verhofstadt (BE-ALDE) și Elmar Brok (DE-PPE) –, precum și a deputatului european Jo Leinen (DE-S&D), președintele Mișcării Europene, cea mai amplă rețea de organizații proeuropene din UE. Dl Verhofstadt este, de asemenea, reprezentantul Parlamentului European în negocierile UE cu Regatul Unit. 

Sesiunea plenară va fi difuzată în direct pe internet, pe site-ul CoR | Programul sesiunii plenare în atenția mass‑media

Alte puncte de pe ordinea de zi:

Cadrul de la Sendai: gestionarea impactului dezastrelor naturale la nivel local

La 13 octombrie anul trecut, Comitetul European al Regiunilor (CoR) și Biroul Organizației Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor de dezastre (UNISDR) au semnat un plan de acțiune pe cinci ani, pentru a sprijini orașele și regiunile UE să întreprindă acțiuni mai bine concertate de reducere a impactului dezastrelor naturale. Planul de acțiune, semnat cu ocazia Zilei internaționale pentru reducerea riscurilor de dezastre, are ca obiectiv transpunerea Cadrului de la Sendai pentru reducerea riscurilor de dezastre în perioada 2015-2030 în idei concrete pentru autoritățile locale și regionale. Adam Banaszak (PL-CRE), vicepreședintele Adunării Regionale Cuyavia-Pomerania, este raportorul unui aviz cu privire la acest Plan de acțiune, care subliniază necesitatea de a sprijini elaborarea și promovarea platformelor locale privind reducerea riscului de dezastre. Înainte de a supune avizul la vot, membrii vor avea un schimb de opinii cu comisarul pentru ajutor umanitar și gestionarea crizelor, Christos Stylianides.

Colaborarea dintre sistemele de sănătate

Avizul Integrare, cooperare și performanță în sistemele de sănătate, pregătit de Birgitta Sacrédeus (SE-PPE), membră a Consiliului comitatului Dalarna, se concentrează asupra modului în care UE ar trebui să sprijine statele membre și autoritățile lor locale și regionale în eforturile de îmbunătăţire a sănătății publice și de dezvoltare a îngrijirii sănătății, precum și asupra contribuției cooperării transfrontaliere la dezvoltarea sistemelor europene de sănătate. Asigurarea unei finanțări adecvate și sustenabile a sistemului medical este de o importanță vitală pentru garantarea unor servicii de asistență medicală cuprinzătoare, accesibile şi de calitate. Raportoarea atrage atenția în special asupra problemelor de sănătate mentală și a afecțiunilor cronice, care generează costurile cele mai substanțiale pentru sănătate și pentru alte sisteme de protecție socială.

O politică alimentară durabilă

Președintele provinciei autonome Bolzano și membru al Consiliului regional, Arno Kompatscher (IT-PPE), este raportorul unui aviz care urmărește promovarea unor modele de producție și consum alimentar mai durabile, dar și stabilirea unei relații între politica alimentară și alte politici. Politica alimentară durabilă a UE trebuie să dispună de un cadru democratic, conceput cu o viziune comună pe termen lung și bazat pe cele mai recente evoluții științifice, în conformitate cu o abordare de guvernanță pe mai multe niveluri. Avizul propune inițiative și măsuri care să sprijine politica alimentară a UE dintr-o perspectivă locală și regională. Vytenis Andriukaitis, comisarul UE pentru sănătate și siguranța alimentară, va discuta cu membrii.

Specializarea inteligentă

Pentru a dezvolta strategii de „specializare inteligentă” care utilizează în mod eficient punctele forte și resursele regiunilor lor, autoritățile locale și regionale trebuie să colaboreze pentru crearea de lanțuri valorice, susține Mikel Irujo (ES-AE), șeful delegației Navarrei la Bruxelles, în avizul său. Pentru a contribui la realizarea acestui deziderat, cadrul de reglementare actual trebuie reformat în vederea dezvoltării de sinergii între instrumentele financiare și politicile regionale, precum și a înregistrării de progrese în eforturile depuse pentru armonizarea proiectării, elaborării, implementării, monitorizării și continuării strategiilor. Va lua parte la dezbatere raportorul Parlamentului European și, totodată, vicepreședinte însărcinat cu comunicarea al acestei instituții, Ramón Luís Valcárcel Siso (ES-PPE).

În aceeași zi, CoR va găzdui o conferință pe tema „Zonele metropolitane în contextul viitoarei politici de coeziune”. Conferința are ca obiectiv sublinierea rolului principalelor orașe și regiuni metropolitane în politica de coeziune a UE și gestionarea fondurilor structurale. Discuția va fi utilă pentru evaluarea contribuției orașelor metropolitane la punerea în aplicare a politicilor și fondurilor actuale ale UE, precum și pentru definirea modalităților în care rolul lor ar putea fi regândit în viitoarea politică de coeziune de după 2020. Mai multe informații sunt disponibile aici. 

Alte avize/rezoluții care urmează să fie adoptate:

·       Propunerile legislative privind o nouă decizie cu privire la partajarea eforturilor și privind exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultura (LULUCF)

·       Rezoluţie privind prioritățile Comitetului European al Regiunilor pentru programul de lucru al Comisiei Europene pentru 2018

·       Rezoluție privind statul de drept în UE din perspectivă locală și regională.