Publicat: 26 Iunie, 2015 - 15:21
Forest Stewardship Council

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva deţine certificat FSC (Forest Stewardship Council – Consiliul de Administrare Forestieră)  pentru management forestier, în cadrul a 215 ocoale silvice din subordinea a 28 de direcţii silvice, situate în diferite zone ale ţării, cu o suprafaţa totală certificată de cca. 2,32 milioane ha fond forestier proprietate publică a statului, fiind una din ţările cu cele mai mari suprafeţe certificate în Europa. Preocupările regiei în acest sens au fost iniţiate încă de la începutul anilor 2000, primul certificat fiind obţinut în anul 2002. În acelaşi an, Guvernul României a elaborat  Hotărârea nr.1476, prin care sunt aprobate unele măsuri în vederea gospodăririi durabile a pădurilor, accentul fiind pus exact pe certificare. Din acel moment, regia a manifestat un interes crescând pentru activitatea de certificare a managementului forestier, suprafaţa certificată devenind din ce în ce mai mare. Fiecare certificat emis are o perioadă de valabilitate de 5 ani, vizitele de monitorizare (verificarea modului de respectare a cerinţelor) desfăşurându-se anual.

Certificarea FSC reprezintă o garanţie a modului de gospodărire a pădurilor, care atestă promovarea unui management forestier responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social şi viabil economic. Acestea sunt cele trei laturi ale certificării forestiere, cu beneficii pentru toţi factorii interesaţi în ceea ce înseamnă luarea deciziei în cadrul operaţiunilor forestiere. Practic, luarea deciziilor în cadrul unităţilor de management certificate se face printr-un amplu proces de consultări publice ale factorilor interesaţi, astfel încât soluţia finală să ţină cont de punctele de vedere ale tuturor organizaţiilor care pot fi afectate într-un fel sau altul de activităţile forestiere.

Scopul pentru care regia s-a implicat în această activitate se referă la creşterea calităţii modului de gospodărire durabilă a pădurilor şi la recunoaşterea internaţională a acestuia, de către un organism de certificare care operează la nivel mondial. Totodată, se creează posibilitatea punerii la dispoziţia tuturor agenţilor economici interesaţi  a unui volum de masă lemnoasă certificată, fiind asigurat astfel, accesul pe piaţa produselor certificate. De avantajele certificării beneficiază, de asemenea, producătorii de materie primă certificată, comunităţile locale, angajaţii din sectorul forestier, organizaţiile neguvernamentale etc.

În cadrul ,,lanţului de custodie”, administratorii de fond forestier reprezintă prima verigă, asigurând resursa de material lemnos necesar mai departe în procesul de prelucrare. În acest fel, lemnul certificat este pus pe piaţă la dispoziţia tuturor agenţilor economici, certificaţi la rândul lor, astfel încât produsele acestora (mobilă, produse finite sau semifinite etc) pot fi valorificate cu sigla FSC (ca şi ,,produse certificate”). În acest fel sunt create condiţiile pentru valorificarea superioară a lemnului şi pentru dezvoltarea pe orizontală a industriei de prelucrare a lemnului, prin adăugarea de plus-valoare asupra produselor rezultate.

Prin această activitate, RNP – Romsilva vine în sprijinul tuturor agenţilor economici care solicită şi prelucrează lemn certificat, beneficiind în acelaşi timp recunoaşterea internaţională a calităţii managementului practicat, o atenţie deosebită fiind acordată aspectelor ecologice sau sociale (biodiversitate, ecosisteme fragile, păduri cu valoare ridicată de conservare, condiţii de muncă pentru angajaţi, monitorizarea activităţilor forestiere, consultarea factorilor interesaţi).

Precizăm, de asemenea, că majoritatea ţărilor din Europa, America sau Asia implementează un sistem de certificare (FSC sau PEFC), unele ţări având implementate chiar ambele sisteme de certificare pe aceleaşi suprafeţe. La nivel mondial, suprafaţa certificată FSC este de cca. 183 milioane ha, în România sistemul FSC fiind singurul prezent la ora actuală.

DIRECTOR GENERAL  Adam CRĂCIUNESCU