Publicat: 5 Mai, 2012 - 13:15

CNADNR a lansat licitaţia pentru achiziţionarea de Servicii de consultanţă (asistenţă tehnică, financiară şi juridică) în scopul reactualizării Studiului de Fezabilitate, elaborării documentaţiei de atribuire şi asistarea Autorităţii Contractante în procesul de atribuire a contractului de concesiune pentru obiectivul Autostrada Bucureşti – Braşov, tronsonul Comarnic – Braşov.

Consultantul va actualiza Studiul de Fezabilitate, va elabora studiile şi analizele necesare fundamentării deciziei de concesiune, ca şi documentaţia de atribuire a contractului de concesiune, va recomanda structura financiară optimă care va atrage oferte competitive din sectorul privat. Totodată, câştigătorul licitaţiei va asigura asistenţa tehnică, juridică şi financiară în pregătirea, lansarea şi atribuirea contractului de concesiune, precum şi asistarea în etapa de închidere financiară, şi va întocmi documentaţia aferentă contractului dintre sectorul privat şi Autoritatea Contractantă.

Valoarea estimată a contractului este de 23.665.714 lei fără TVA, iar durata 20 de luni. Proiectul va fi finanţat din Bugetul de stat al României.

Totodată, CNADNR a finalizat analiza aferentă Studiului de Fundamentare pentru Proiectarea, construirea şi finanţarea Autostrăzii de Centură Sud a Municipiului Bucureşti şi întreţinerea şi operarea autostrăzii Piteşti – Constanţa. Concluziile au fost trimise  - împreună cu Ministerul Finanţelor Publice – spre avizare la EUROSTAT, pentru confirmarea faptului că realizarea acestui proiect nu va afecta deficitul României. 

Potrivit studiului menţionat, acest proiect este fezabil pentru a fi realizat prin concesiune potrivit normelor EUROSTAT, întrucât poate fi finanţat într-un sistem mixt – 31% plăţi de disponibilitate de la Guvernul României şi 69% venituri realizate din taxarea directă a utilizatorilor.

Primul an de operare al întregii secţiuni Piteşti – Constanţa este estimat a fi anul 2015, durata de concesiune fiind stabilită la 30 de ani, potrivit datelor preliminare. Costul de capital total aferent construcţiei este de 1.132,079 milioane euro, reprezentând costurile pentru construirea Centurii Sud a Municipiului Bucureşti, reabilitarea Autostrăzii Bucureşti – Piteşti şi realizarea dotărilor necesare taxării.