Publicat: 29 Iulie, 2016 - 10:47
Share

Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) solicită întregului corp medical să susțină demersul Federației Solidaritatea Sanitară privind gărzile medicilor.

Această problemă nu este una de natură strict sindicală, fiindcă implică statutul profesioniștilor din Sănătate și calitatea actului medical. Respectarea legislației europene în domeniul muncii și asigurarea condițiilor de muncă sunt extrem de importante pentru asigurarea calității actului medical.

Respectarea legislației din domeniul muncii nu poate fi negociată. Cerem autorităților să respecte legile și demnitatea medicilor, să aibă în vedere că reglementarea corectă a acestei probleme este în beneficiul publicului larg, nu doar a unei categorii profesionale.

Societatea românească trebuie să facă față crizei de personal din Sănătate, accentuată de migrația cadrelor medicale, pe piața concurențială a forței de muncă din interiorul Uniunii, în condițiile în care peste 80% dintre tinerii care studiază medicina la nivel de rezidențiat și facultate iau în considerare părăsirea țării, conform unei cercetări sociologice efectuate de Fundația Colegiului Medicilor din Municipiul București. Campaniile de discreditare a medicilor și de învinovățire a breslei, derulate de unele medii, nu pot acoperi realitatea, ci doar accentuează fenomenul migrației.

Colegiul Medicilor din Municipiul București a luat această poziție fiind îndreptățit de lege să apere demnitatea și să promoveze drepturile membrilor săi în toate sferele de activitate, asigurând respectarea de către aceștia a obligațiilor ce le revin față de pacient și de sănătatea publică.

Biroul Executiv al CMMB