Publicat: 17 Februarie, 2017 - 18:42

In urma cererii Companiei Nationale Posta Romana S.A. (CNPR), ANCOM a analizat caracterul de sarcina injusta a costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal postal in anul 2015 de catre CNPR. Intrucat nu sunt indeplinite cumulativ cele doua conditii stabilite de ANCOM, costul net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal in anul 2015 nu constituie o sarcina injusta pentru CNPR si, deci, nu este necesara compensarea acestuia.

 
Conditii care trebuie indeplinite

Conform prevederilor intrate in vigoare in 2015, costul net reprezinta o sarcina injusta daca sunt indeplinite in mod cumulativ doua condiții legate de nivelul rentabilitatii capitalului mediu angajat si de pragul de materialitate in functie de veniturile inregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Analiza ANCOM a aratat ca primul criteriu este indeplinit, avand in vedere ca rentabilitatea capitalului mediu angajat pe segmentul serviciului universal se afla sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM pentru anul 2015 la 13.10%, pe cand cel de-al doilea criteriu nu este indeplinit avand in vedere ca valoarea costului net nu depaseste pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor inregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Ce este costul net?

Costul net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta diferenta dintre costurile suportate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu universal si costul net al furnizorului in cazul in care si-ar desfasura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fara a avea obligatii de serviciu universal.  

CNPR este furnizorul de servicii postale din sfera serviciului universal desemnat pentru perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2018 si are dreptul de a solicita compensarea costului net.

Stabilirea costului net

Pentru compensarea costului net, ANCOM a primit in data de 11 august 2016 o cerere din partea CNPR impreuna cu situatia privind costurile, veniturile si capitalul angajat aferente furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2015 si raportul de constatari faptice privind verificarea cererii de compensare a costului net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal intocmit de catre un auditor independent.

In scopul evaluarii cererii de compensare transmise de furnizorul de serviciu universal, ANCOM a derulat, cu sprijinul consultantilor KPMG Advisory SRL si KPMG Romania SRL o analiza detaliata a datelor si ipotezelor utilizate de CNPR in procesul de intocmire a cererii de cost net, precum si metodologia si calculul efectiv al costului net si a informatiilor suplimentare puse la dispozitie de CNPR. Acolo unde a fost necesar au fost efectuate, in baza unor surse alternative de informatii, ajustari asupra datelor, ipotezelor si calculului efectiv al unor parametri, astfel incat suma finala rezultata in urma acestui proces complex sa reflecte valoarea costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal in anul 2015. 

In urma analizei, ANCOM a constatat ca CNPR nu a inregistrat un cost net aferent anului 2015 (valoarea determinata in urma efectuarii ajustarilor fiind negativa).

Serviciul universal postal

Accesul la serviciul universal postal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a unor servicii postale (serviciile incluse in sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile.

Procesul de consultare publica

Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizarii serviciilor postale din sfera serviciului universal in anul 2015 si expunerea de motive sunt atasate prezentului mail. Persoanele interesate sunt invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 20.03.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la Registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

 

Persoana de contact: Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.417

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) este institutia care protejeaza interesele utilizatorilor de comunicatii din Romania, prin promovarea concurentei pe piata de comunicatii, administrarea resurselor limitate, incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si a inovatiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitati www.ancom.org.ro si www.portabilitate.ro. Pentru a compara ofertele de telefonie si internet, intrati pe www.veritel.ro. Pentru a testa si monitoriza calitatea serviciului de internet, accesati www.netograf.ro.