Publicat: 1 Martie, 2015 - 18:46
Share

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, în calitate de instituție publică care gestionează piața muncii, în colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene, ISJ Bistrița-Năsăud, ISJ Cluj, ISJ Bihor, ISJ Timiș, ISJ Hunedoara, ISJ Sălaj și ISJ Maramureș și în parteneriat cu Asociația Inceptus România implementează proiectul 'Skills for Jobs' în cele 7 județe din regiunile N-V și V, respectiv Timiș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Maramureș, Hunedoara și Cluj.

Proiectul are o durată de 20 luni și are ca obiectiv dezvoltarea abilităților elevilor din clasele a IX-a și a X-a privind orientarea profesională, în vederea corelării rezultatelor învățării cu cerințele de pe piața muncii și creșterea nivelului de implicare, cooperare și parteneriat a diferiților factori interesați în asigurarea unui proces eficient de tranziție de la școală la viață activă.

Acest obiectiv se realizează într-un cadru organizat pentru descoperirea aptitudinilor fiecărui elev prin folosirea unei aplicații informatice de consiliere online, adaptată nevoilor grupului ținta. Parteneriatele încheiate cu inspectoratele școlare județene, licee, universități și diverși angajatori urmăresc consolidarea legăturii dintre învățământ și piața muncii.

În urma testării elevilor din grupul ținta aceștia vor fi consiliați în carieră sau în alegerea unei profesii, urmărindu-se diminuarea ratei șomajului și reducerea diferențelor dintre cerere și oferta de pe piața muncii.

Raportat la structura șomajului pe grupe de vârsta la finalul lunii iulie 2014, care, conform statisticilor oficiale, este de 16.70%, respectiv 77.008 tineri sub 25 ani, dar și a faptului că ponderea cea mai mare din totalul șomerilor înregistrați la Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (72.48%) o au șomerii fără instruire și cei cu nivel de instruire primar sau gimnazial, proiectul 'Skills for Jobs' vine ca o soluție viabilă la reducerea acestei rate de șomaj, ținând cont de faptul că grupul ținta este format din cel puțin 20.000 de elevi ai claselor a IX-a și a X-a.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj a semnat în cursul lunii septembrie 2014 contractul pentru achiziționarea Chestionarului de Interese Vocaționale Jackson (JVIS — Jackson Vocațional Interest Survey), chestionar care va fi utilizat în cadrul proiectului 'Skills for Jobs', proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 — 2013 'Investește în oameni', Axa prioritară nr. 2 'Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii', DMI 2.1 'Tranziția de la școală la viață activă'.

Acest chestionar, JVIS, este un instrument destinat evaluării intereselor vocaționale, creat de Douglas N. Jackson, unul dintre cei mai mari psihometricieni ai psihologiei contemporane și va fi aplicat pe grupul ținta din cadrul proiectului. JVIS este rezultatul aplicării unui număr de abordări noi și unice în conceperea scalelor de interese vocaționale, în scorarea acestora și în raportarea scorurilor rezultate.

Completarea acestui chestionar va oferi fiecărui elev din grupul tinta oportunitatea de autocunoaștere a intereselor sale profesionale. Astfel, fiecare elev va beneficia de un raport complex, autocunoașterea intereselor profesionale fiind una dintre componentele fundamentale ale cunoașterii vocaționale.

Serviciile de consiliere fac parte din categoria măsurilor active cu caracter preventiv menite să asigure — din timp — orientarea școlară și profesională a elevilor, în vederea creșterii șanselor lor de a intra pe o piață a muncii modernă, flexibilă și inclusivă și de a asigura tranziția acestora la viață activă.

Importanta consilierii în alegerea traseului vocațional al elevilor și rolul determinant al acesteia pentru evitarea șomajului în rândul tinerei generații nu poate fi contestată. La fel de important este, însă, și momentul în care elevii beneficiază de această îndrumare. Considerăm clasa a IX-a și a X-a perioada oportună pentru focusarea elevilor asupra viitoarei cariere profesionale, pentru identificarea și cristalizarea — la început — a intereselor vocaționale, independent de sugestiile sau influențele exterioare.

Alegerea domeniului profesional trebuie să ia în considerare atât interesele și aspirațiile tinerilor, cât și abilitățile și competențele acestora, fără a face abstracție de contextul social, de cerințele și evoluția pieței muncii.

Dintre rezultatele echipei de implementare menționăm câteva: aproximativ 19700 elevi înregistrați în grupul ținta, 110 unități de învățământ preuniversitar implicate în activitățile proiectului, acțiuni derulate în toate cele 7 județe de implementare, achiziționarea prin licitație publică SEAP a instrumentului de evaluare a intereselor vocaționale ale elevilor — JVIS, realizarea a 3 acțiuni locale de sprijin a parteneriatelor între școli, universități, agenți economici, peste 5700 elevi participanți la acțiuni de consiliere și orientare școlară și profesională.

Reacțiile elevilor participanți la activitatea de consiliere din cadrul proiectului, prin aplicarea bateriei de teste JVIS (chestionar de interese vocaționale) confirmă necesitatea oferirii unor servicii specializate în domeniul profesional elevilor, încă de la începutul ciclului preuniversitar. Atât elevii cât și părinții acestora au apreciat modalitatea de evaluare a intereselor profesionale și suportul oferit de către experți pentru ghidarea în cadrul procesului de dezvoltare a carierei profesionale și a abilităților de decizie.

La nivelul Județului Bistrița-Năsăud au fost înregistrați în Grupul Ținta, ca și eligibili, peste 1190 elevi. Peste 400 dintre aceștia au completat deja chestionarul JVIS și se bucura de rezultatele pe care acest test le oferă. Liceele din care fac parte elevii înregistrați în Grupul Tinta sunt următoarele: Colegiul Național Andrei Muresanu, Colegiul Național Liviu Rebreanu, Colegiul Tehnic INFOEL și Colegiul Național Petru Rareș.