Publicat: 5 Noiembrie, 2018 - 11:20
Share
pentru a fi informaţi cu privire la schemele de ajutor de stat

În acord cu politicile Ministerului Finanţelor Publice de flexibilizare a procesului de implementare a schemelor de ajutor de stat a fost adoptată H.G. nr. 476/ 2018 de modificare şi completare a H.G. nr. 807 / 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 580 / 2018, Partea I.

Aplicarea acestei scheme de ajutor de stat urmăreşte stimularea creşterii economice prin realizarea de investiţii, iar modificările survenite au clarificat noţiuni şi au simplificat proceduri de acordare, vizând ca efect creşterea ponderii cererilor admise şi, implicit, a numărului investiţiilor de înaltă tehnologie, pentru realizarea produselor cu valoare adăugată mare.

Biroul Ajutor de Stat, Practici Neloiale şi Preţuri Reglementate din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi va fi punct de informare locală permanentă pentru toţi operatorii economici care doresc să acceseze această schemă de ajutor de stat.

Programul sesiunilor de instruire, organizate la nivelul structurilor judeţene din raza de compenenţă a D.G.R.F.P. Iaşi, a operatorilor economici interesaţi în accesarea ajutoarelor de stat acordate în baza H.G. 807/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pentru luna noiembrie 2018, este următorul:

JUDEŢUL; DATA şi ORA; LOCAŢIA desfăşurării sesiunii; GRUP ŢINTĂ

BACĂU

02.11.2018, h 10.00 A.J.F.P. Bacău; Contribuabili din judeţul Bacău

22.11.2018, h 10.00 S.F.O. Podu Turcului Contribuabili din judeţul Bacău

BOTOŞANI

14.11.2018, h 14.00; A.J.F.P. Botoşani; Contribuabili din judeţul Botoşani

23.11.2018, h 10.00; S.F.M. Dorohoi; Contribuabili din judeţul Botoşani

IAŞI    

13.11.2018, h 10.00; A.J.F.P. Iaşi; Contribuabili din judeţul Iaşi

20.11.2018, h 10.00; A.J.F.P. Iaşi; Contribuabili din judeţul Iaşi

NEAMŢ

13.11.2018, h 11.00; S.F.M. Târgu Neamţ; Contribuabili din judeţul Neamţ

16.11.2018, h 11.00; S.F.O. Bicaz; Contribuabili din judeţul Neamţ

SUCEAVA

13.11.2018, h 10.00; A.J.F.P. Suceava; Contribuabili din judeţul Suceava

21.11.2018, h 14.30; S.F.O. Câmpulung Moldovenesc; Contribuabili din judeţul Suceava

VASLUI

14.11.2018, h 10.00; A.J.F.P. Vaslui; Contribuabili din judeţul Vaslui

22.11.2018, h 10.00; A.J.F.P. Vaslui; Contribuabili din judeţul Vaslui