Publicat: 13 Septembrie, 2017 - 16:33

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

A)      Reglementare
Modificarea și completarea Codului Depozitarului Central S.A. privind operațiunile legate de Target2-Securities.
B)     Supraveghere şi control 
Sancționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
Sancționarea brokerilor de asigurare și/sau reasigurare care nu au respectat prevederile legale privind deschiderea și menținerea Registrului pentru personalul propriu al brokerului și a Jurnalului asistenților în brokeraj;
Rezultatul controlului periodic efectuat la societatea Quartz - Asig Broker de Asigurare S.R.L.;
Rezultatul controlului periodic efectuat la societatea MAI Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L.;
Rezultatul controlului periodic efectuat la societatea Stellar Re Europa Broker de Asigurare și Reasigurare S.R.L.;
Rezultatul controlului periodic efectuat la SAI Vanguard Asset Management S.A.;
Retragerea autorizației de funcționare, la cerere, a societăţii Interfides International - Broker de Asigurare S.R.L.

C)      Autorizare – Avizare
Aprobarea domnului Hans-Willi Schroiff în calitate de Preşedinte, a domnului Max Walter Roessler în calitate de Vicepreşedinte şi a domnului Cristian Pascale în calitate de membru în cadrul Consiliului de Supraveghere la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance S.A.;
Numirea domnului Raul-Vasile Haş în calitate de membru al Consiliului de Administrație al SAI Broker S.A.;
Modificarea Actului Constitutiv al societății Amsterdam Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale, nou asociat semnificativ direct și indirect, noua structură a asociaților);
Modificarea autorizației de funcționare a societății de servicii de investiții financiare Prime Transaction S.A. ca urmare a restrângerii obiectului de activitate;
Autorizarea SAI Vanguard Asset Management S.A. în calitate de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (AFIA) și înscrierea acesteia în Registrul ASF;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a Valorilor Mobiliare pentru produsele structurate emise de Erste Group Bank AG;
Avizarea a 187 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 27 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D)    Diverse
Raportul privind evoluția pieței de capital în semestrul I 2017.