Publicat: 25 Martie, 2020 - 08:41

Fundaţia Mihai Eminescu Trust anunţă etapele proiectului "REVEAL Alma Vii - Redescoperiţi Alma Vii"

"REVEAL Alma Vii" este un proiect complex integrat de restaurare şi reconversie funcţională a bisericii fortificate din satul Alma Vii, comuna Moşna, judeţul Sibiu. Finanţarea în valoare de 500.000 de dolari a fost câştigată de Fundaţia Mihai Eminescu Trust în urma unui concurs de proiecte desfăşurat anual la nivel mondial prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii.

Restaurarea şi refuncţionalizarea bisericii evangelice din Alma Vii, care face parte din categoria monumentelor istorice de categorie A, este crucială pentru păstrarea integrităţii ansamblului de fortificaţii. Sunt imperios necesare intervenţii imediate având în vedere că biserica nu a fost folosită sau îngrijită corespunzător de mai bine de 20 de ani.

Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 27 de luni, între octombrie 2019 - decembrie 2021."REVEAL Alma Vii" include editarea unei broşuri în 1.500 de exemplare pentru promovarea proiectului în limbile română şi engleză şi 1000 de ghiduri de restaurare.

Cele mai importante etape ale proiectului sunt:

Etapa 1

-Managementul proiectului (lunile 1-27)

Etapa 2

- Obţinerea permiselor şi autorizaţiilor pentru desfăşurarea restaurării (lunile 1-5)

Etapa 3

- Semnarea contractului cu firma constructoare (lunile 5-6)

Etapa 4

- Pregătirea şantierului şi curăţarea vegetaţiei (lunile 8-10)

Etapa 5

- Lucrări de excavare pentru scoaterea la suprafaţă a sistemului de drenaj şi a fundaţiei (lunile 10-12)

Etapa 6

- Consolidarea fundaţiei bisericii (lunile 12-13)

Etapa 7

- Executarea noului sistem de drenaj (lunile 13-15)

Etapa 8

- Intervenţii structurale la zidurile bisericii (lunile 14-17)

Etapa 9

- Restaurarea sacristiei bisercii (lunile 14-17)

Etapa 10

- Realizarea sistemului electric al bisericii (lunile 14-17)

Etapa 11

- Realizarea sistemului electric pentru sacristia bisericii (lunile 17-18)

Etapa 12

- Intervenţii la structura acoperişului bisericii (lunile 15-16, 22-25)

Etapa 13

- Lucrări de reparaţii la tencuiala exterioară a zidurilor bisericii şi a sacristiei, noi lucrări de tencuire şi zugrăvire

Etapa 14

- Pregătirea şi recepţia lucrărilor (26-27)

Etapa 15

- Acţiuni de implicare a comunităţii (lunile 1, 5, 8, 11, 15, 18, 21, 24, 27)

Etapa 16

- Promovare şi vizibilitate (lunile 1-27).

Proiectul "REVEAL Alma Vii - Redescoperiţi Alma Vii" include, pe lângă restaurarea bisericii evanghelice, acţiuni ce au ca scop redarea ei comunităţii şi folosirea bisericii în scopuri culturale, educative şi turistice. Acest proiect face parte din conceptul "Satul de Sine Stătător" dezvoltat de Mihai Eminescu Trust; scopul acestuia este de a revitaliza comunităţile locale prin implicarea oamenilor şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii localnicilor prin valorizarea responsabilă a patrimoniului cultural şi natural.

Tag-uri Institutii: