Publicat: 22 Iulie, 2014 - 11:16

Potrivit datelor centralizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, fondurile de pensii private au investiții de 2,73 miliarde lei în companii listate la Bursa de Valori București (inclusiv companii financiar bancare).

Fondurile de pensii private au participații la toate companiile care au făcut obiectul ofertelor publice primare derulate de către statul român (Nuclearelectrica, Romgaz, Electrica), intrând în topul acționarilor acestora.

Investițiile directe în economie realizate prin intermediul listărilor depășesc valoarea de 675 milioane de lei și au reprezentat 19,47% din cererea internă de emisiuni de acțiuni și obligațiuni ale companiilor de stat care au dorit să atragă capital pentru dezvoltare.

Achizițiile fondurilor de pensii includ:

*    participații de 20,59% din acțiunile oferite de Nuclearelectrica, în valoare de 58,5 milioane lei;
*    participații de 22,8% din numărul acțiunilor Romgaz listate la BVB, în valoare de 252,7 milioane lei;
*    participații de 18,64% din numărul acțiunilor Electrica listate la BVB, în valoare de 291 milioane lei;
*    participații reprezentând 8,24% din totalul acțiunilor care au făcut obiectul ofertei publice secundare a Transgaz, în valoare de 26 milioane lei;
*    participații reprezentând 23,7% din numărul de obligațiuni emise de către Transelectrica, în valoare de 47 milioane lei.

La data de 30 iunie 2014, fondurile de pensii private dețineau investiții de 957 milioane lei în companii de importanță națională (Romgaz, Electrica, Transgaz, Transelectrica, Nuclearelectrica, Antibiotice, Oil Terminal), iar participațiile în companii listate la BVB totalizau 1,37 miliarde lei (excluzând companiile financiar-bancare).

Fondurile de pensii private au ponderi de peste 5% în acționariatul Electrica, Transgaz, Compa, Alumil, Antibiotice și dețineri de peste 10% din titlurile Bursei de Valori București (12,02%), Ropharma (13,56%), Vrancart (15,32%).

La data de 31 martie 2014, fondurile private de pensii administrau active de 15,7 miliarde de lei (2,36% din PIB).

Fondurile de pensii din Pilonul II administrau active de 14,84 miliarde lei, la data de 31 martie 2014. Structura portofoliilor după principalele clase de instrumente financiare este următoarea:

*    titluri de stat: 67,51%
*    acțiuni: 15,65%
*    depozite bancare: 7,07%
*    obligațiuni corporative: 4,33%
*    titluri de participare OPCVM: 3,08%
Fondurile de pensii din Pilonul III administrau active de 845,2 milioane lei, la data de 31 martie 2014. Structura portofoliilor după principalele clase de instrumente financiare este următoarea:

*    titluri de stat: 65,6%
*    acțiuni: 18,4%
*    depozite bancare: 7,73%
*    obligațiuni corporative: 5,1%

ASF intenționează să revizuiască politica de investiții a fondurilor de pensii, pentru a le crea cadrul direcționării unor procente mai importante din portofolii spre investiții directe în economie (în sensul creșterii ponderii deținerilor de instrumente financiare, precum acțiuni listate și obligațiuni corporative).