Publicat: 3 Iunie, 2020 - 13:54
Share

Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, întrunit în şedinţa de soluţionare a petiţiilor din data de 03 iunie 2020, a adoptat următoarele hotărâri:

1. Impunerea unei limite maxime de vârstă la încheierea unei poliţe de asigurare pentru călătorii în străinatate reprezintă faptă de discriminare conform art. 2 alin. (1) şi art. 10, litera b din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancţiunea avertismentului contravenţional. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (8 voturi).

2. Refuzul înscrierii la concursul organizat la Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr"din Câmpina din cauza unei medii la purtare sub 9 (nouă), din anii de studii din liceu, reprezintă faptă de discriminare conform art. 2 alin. (3) şi art. 11 alin. (1), din O.G. 137/2000, republicată.

Pe viitor se recomandă găsirea unei alte modalităţi de verificare a competenţelor necesare înscrierii. Hotărâre adoptată cu 7 voturi pentru, 1 împotrivă.

3. Publicarea unor articole prin care Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este considerată organizaţie nazistă, reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancţiunea amenzii contravenţionale de 3000 lei. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (8 voturi).

4. Publicarea unui articol în ziarul local Monitorul de Făgăraş cu conţinut rasist la adresa persoanelor de etnie romă reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate, conform art. 2 alin. (1) şi art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancţiunea avertismentului contravenţional faţă de ziaristă şi amendă contravenţională faţă de Monitorul de Făgăraş de 3000 lei. Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (8 voturi).