Publicat: 9 Aprilie, 2020 - 09:51
Share

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Bucureşti îşi mobilizează resursele ştiinţifice şi tehnice în sprijinul eforturilor la nivel naţional pentru identificarea de soluţii inovatoare pentru managementul epidemiei de coronavirus.

Pentru a susţine acoperirea acestei nevoi urgente, ICPE-CA îşi coordonează eforturile în parteneriat cu instituţii de cercetare similare, agenţi economici sau autorităţile abilitate şi pune în slujba comunităţii cunoştinţele, expertiza şi infrastructura pentru a identifica noi soluţii pentru combaterea, prevenirea sau tratarea îmbolnăvirilor cu coronavirus.

Astfel, ICPE-CA colaborează cu INCD Turbomotoare COMOTI şi cu alte institute naţionale de cercetare şi universităţi la dezvoltarea unui sistem de ventilaţie mecanică destinat tratării persoanelor infectate cu COVID-19. De asemenea, beneficiind de infrastructură de ultimă generaţie pentru prototiparea rapidă de tip imprimantă 3D, ICPE-CA a identificat o serie de componente destinate echipamentelor de protecţie şi tratament. În acest sens, institutul nostru a iniţiat o serie de discuţii şi parteneriate cu agenţi economici pentru producţia de echipamente specifice.

Cu o bogată experienţă în domeniul nanomaterialelor şi tehnologiilor avansate, ICPE-CA în parteneriat cu S.C. MGM STAR CONSTRUCT S.R.L. oferă soluţii pentru funcţionalizarea antimicrobiană şi cu potenţial antiviral a măştilor şi instrumentarului medical prin depunerea de straturi subţiri nanostructurate.

ICPE-CA promovează şi realizează activităţi de cercetare aplicativă concentrate pe crearea de noi tehnologii menite să răspundă nevoilor economice şi sociale.