Publicat: 23 Aprilie, 2015 - 11:54

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Suceava selecţionează candidaţi (bărbaţi şi femei) pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne – sesiunea 2015, astfel:    

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti: 
– 10 locuri alocate Jandarmeriei Române pentru învăţământul cu frecvenţă –programul de studii universitare de licenţă „Drept”;
    – 50 locuri alocate Jandarmeriei Române pentru învăţământul cu frecvenţă –programul de studii universitare de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari şi 1 loc pentru alte minorităţi);    
•    Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 125 locuri (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi), astfel: 
    120 locuri alocate Jandarmeriei Române;
    5 locuri alocate S.P.P.
•    Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni – 125 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 3 locuri pentru romi şi 2 locuri pentru alte minorităţi). 
•    Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti –Jandarmeria Română are alocat un număr de 5 locuri –maistru militar auto (bărbaţi).

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale care formează personal pentru nevoile M.A.I., un număr de 155 locuri, pentru care Jandarmeria Română recrutează candidaţi, după cum urmează:    
•    Academia Tehnică Militară Bucureşti – 72 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel: 
o    4 locuri – Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului;
o    1 loc – Topogeodezie şi automatizarea asigurării geodeziei;
o    3 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare;
o    6 locuri – Blindate, automobile şi tractoare;
o    7 locuri – Construcţii şi fortificaţii;
o    7 locuri – Echipamente şi sisteme electronice militare;
o    17 locuri – Transmisiuni;
o    27 locuri – Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională;
•    Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 45 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
o    10 locuri – Managementul sistemelor de comunicaţii militare – Comunicaţii şi informatică;
o    29 locuri – Managenent economico–financiar – Finanţe-contabilitate;
o    6 locuri – Administraţie publică – Intendenţă;
•    Şcoala Militară de maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” – 38 locuri alocate M.A.I. conform specialităţilor, astfel:
o    5 locuri – Armament şi instalaţii de lansare;
o    11 locuri – Tehnică de comunicaţii;
o    21 locuri – Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii;
o    1 loc – Construcţii.
Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov - 10 locuri (bărbaţi) specialitatea Management în aviaţie – aviaţie piloţi.

Repartizarea pe beneficiar a locurilor alocate M.A.I.  la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N., se va realiza ulterior admiterii, în funcţie de media la admitere şi opţiune.

Recrutarea pentru cele 10 locuri alocate Jandarmeriei Române la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti pentru învăţământul cu frecvenţă – programul de studii universitare de licenţă „Drept”, se va realiza de către structura de resurse umane a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava.

Admiterea în instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne se va desfăşura potrivit graficului stabilit prin regulamentele de organizare a concursurilor, care pot fi consultate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ. 

Pentru a putea participa la concursurile de admitere în instituţiile pentru formarea personalului Jandarmeriei Române, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele criterii:
    să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
    să cunoască limba română scris şi vorbit;
    să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat;
    să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
    să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi în anul în care participă la concurs;
    să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
    să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
    să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic;
    să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
    să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
    să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
    să aibă vârsta până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs;
    să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile.