Publicat: 29 Martie, 2017 - 14:23

Inspectoratul de Jandarmi Județean Suceava selecționează candidați (bărbați și femei) pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne.—sesiunea 2017, astfel:

* Academia de Poliție 'Alexandru Ioan Cuza':

— 50 locuri (din care 1 loc beneficiar Inspectoratul General de Aviație) alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Jandarmi, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică', programul de studii universitare de licență ,,Ordine și siguranță publică', învățământ cu frecvență, durata studiilor 3 ani — (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități)

— 115 locuri (pentru structurile M.A.I.) la Facultatea de Științe Juridice și Administrative, domeniul de licență ,,Drept', programul de studii universitare de licență ,,Drept', învățământ cu frecvență, durata studiilor 4 ani;

* Școala Militară de Subofițeri Jandarmi 'Gr. A. Ghica' Drăgășani

— 180 locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități).

* Școala Militară de Subofițeri Jandarmi 'Petru Rareș' Fălticeni

— 175 locuri (din care 3 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități).

Totodată, Ministerului Afacerilor Interne i-a fost alocat la instituțiile de învățământ ale M.Ap.N., care formează personal pentru nevoile M.A.I., locuri pentru care Jandarmeria Română recrutează candidați, astfel:

* Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I', Facultatea de Comandă și Stat Major, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică', specialitatea militară ,,Logistică', durata studiilor 3 ani — 2 locuri;

— Academia Forțelor Terestre 'Nicolae Bălcescu' Sibiu — 22 locuri alocate M.A.I., astfel:

* Facultatea de Științe militare, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică' — 6 locuri.

* Facultatea de Management Militar, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică' — 12 locuri

* Facultatea de Management Militar, domeniul de licență ,,Științe administrative' — 4 locuri:

? Academia Tehnică Militară București — 38 locuri alocate M.A.I., astfel:

* Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament — 21 locuri.

* Facultatea de Sisteme Electronice Militare — 17 locuri.

* Institutul Medico-Militar București—5 locuri alocate M.A.I. (Direcția Medicală), domeniul de licență ,,Sănătate', programul de studii universitare de licență ,,Medicină general', durata studiilor 6 ani;

* Academia Forțelor Aeriene 'Henri Coandă'Brașov — Facultatea de Management Aeronautic, 12 locuri alocate M.A.I. (Inspectoratul General de Aviație), astfel:

* Facultatea de Management Aeronautic, domeniul de licență ,,Științe militare, informații și ordine publică' — 12 locuri:

* programul de studii universitare de licență ,,Management în aviație', specialitatea militară ,,Aviație piloți', durata studiilor 3 ani — 10 locuri;

* programul de studii universitare de licență ,,Managementul traficului aerian', specialitatea militară ,,Controlor trafic aerian', durata studiilor 3 ani — 2 locuri;

* Academia Navală 'Mircea cel Bătrân' Constanța — Facultatea de Inginerie Marină, 4 locuri alocate M.A.I., astfel:

* programul de studii universitare de licență ,,Inginerie marină', specialitatea militară ,,Navigație, hidrografie și echipamente navale', durata studiilor 4 ani — 4 locuri;

* Învățământ Postliceal (Maiștri Militari) — învățământ cu frecvență, durata studiilor: 2 Ani — 26 locuri, astfel:

* Școala Militară Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre 'Basarab I' Pitești

— 12 locuri alocate M.A.I.

* Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Navale 'Amiral Ion Murgescu' Constanța — 14 locuri alocate M.A.I..

Pentru a participa la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne, persoanele care intenționează să candideze trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris și vorbit;

c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;

j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;

b) să aibă înălțimea de minimum 1,70 m bărbații și 1,65 m femeile;

c) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;

d) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;

e) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;

În vederea îndrumării candidaților pentru întocmirea corectă și în volum complet a documentelor constitutive din dosarul de candidat, candidații se vor prezenta la sediul unității având în vedere următoarele aspecte:

1. Înscrierea candidaților — zilnic, de luni până vineri, între orele 10.00 — 14.00, la sediul unității din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis.

Cererile de participare la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ universitar din cadrul M.A.I. și M.Ap.N. și în școlile post liceale ale M.Ap.N. se pot depune la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava până la data de 26 mai 2017, iar pentru instituțiile de formare a subofițerilor jandarmi până la data de 21 iulie a.c..

2. Depunerea dosarelor de candidat (în volum complet) — zilnic, de luni până vineri, între orele 13.00—15.00, la sediul unității din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis.

Relațiile suplimentare se pot obține prin structura de resurse umane, la reședința unității din Suceava, strada Traian Vuia, nr. 7bis. sau la tel. 0230/522998, interior 24535/24557.