Publicat: 17 Iunie, 2017 - 00:00

Hanul lui Finn (Finn's Hotel) e o colecție de zece texte foarte scurte scrise de celebrul irlandez James Joyce în 1923, deci după apariția capodoperei sale Ulise și înainte de Priveghiul lui Finnegan, nu mai puțin celebru datorită textului de maximă dificultate, încă netradus în românește. A fost publicat abia în iunie 2013 (!), o dată cu centenarul lui James Joyce, într-o ediție cu o prefață de Danis Rose, o introducere de Seamus Deane și unsprezece ilustrații de Casey Sorrow. Firește au izbucnit pe dată controversele, mai mulți specialiști în opera lui Joyce declarând că ar fi fost bine ca textele să nu apară, întrucât erau pur și simplu niște drafturi nedestinate tiparului. În vremea trecută de atunci, opinia generală înclină spre această concluzie: Hanul lui Finn nu este decât un draft nedestinat tiparului. Dar continuă să fie publicat.

Este vorba de zece epopei în miniatură, ce evocă momente istorice sau reînvie istorii mitice irlandeze, de întindere și structuri diferite, unele scurte ca nişte schiţe, de-abia un paragraf, două, altele au dimensiuni de nuvelă.

Hanul lui Finn – susține, de altfel, Danis Rose în prefața sa - a fost conceput iniţial ca o serie de fabule, bucăţi în proză: scurte, concise şi concentrate (<<epiclete>>, pentru a folosi neologismul creat de Joyce), stăruind asupra unor momente formatoare din istoria şi mitologia irlandeză, care cuprind un mileniu şi jumătate de la sosirea Sfântului Patrick în Irlanda. (...) Episoadele din Hanul lui Finn sunt scrise într-o diversitate de stiluri unică şi în cea mai mare parte într-o engleză inteligibilă. Privite în ansamblu, ele alcătuiesc adevăratul (şi până acum necunoscutul) precursor al vocilor cu multiple modulaţii din Priveghiul lui Finn. Joyce a compus aceste episoade rând pe rând, pe unele revizuindu-le, pe altele lăsându-le în ciornă înainte de a le pune deoparte. Şi aşa au rămas, aproape complet uitate, unele timp de şaisprezece ani (până când a scotocit prin dulap în căutarea materialului pentru ultimele episoade scrise din Priveghiul), iar altele pentru totdeauna, adică până în prezent.”

Pe lângă textele semnate de Danis Rose și Seamus Deane, să semnalăm substanțialul text introductiv semnat de excelentul traducător Mihai Moroiu, care se arată și un excelent exeget, text intitulat ”James Joyce și certitudinile modernismului”: de-a lungul a 42 de pagini, Mihai Moroiu îl prezintă pe Joyce celor care îl cunosc, dar mai ales celor care nu-l cunosc, într-un pe care-l socotesc dintre cele mai adecvate și mai explicite despre opera celui mai abscons autor modern. Oricine-l citește rămâne cu o imagine clară despre ce înseamnă Joyce în literatura modernă.

 

 

James Joyce – Hanul lui Finn. Text inedit. Editura RAO. Traducere din limba engleză, studiu introductiv și  tabel cronologic de Mihai Moroiu. Prefață de Danis Rose. Introducere de Seamus Deane. Ilustrații de Casey Sorrow. 156 pag.

 

 

 

Topic: 

Format: