Publicat: 18 Octombrie, 2016 - 10:50

Marți, 18 octombrie, la inițiativa lui Borbély László, președintele Comisiei pentru politică externă și președinte al Subcomisiei pentru dezvoltare durabilă a Camerei Deputaților, la Palatul Parlamentului, au început lucrările Seminarului 'Lideri pentru Dezvoltarea Durabilă' (sala 'Nicolae Bălcescu', nivel P).

Seminarul dedicat Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă va oferi cadrul pentru un schimb de opinii în acest domeniu și pentru a identifica cele mai bune soluții de transpunere în practică a ODD-urilor, la nivel național.

Acest demers se înscrie în seria de evenimente dedicate ODD-urilor, organizate de Camera Deputaților și se adresează responsabililor Guvernului și Parlamentului, înalților funcționari din administrația centrală și locală, formatorilor de opinie, liderilor de ONG-uri, reprezentanților mediului academic și universitar, precum și altor oficialități din România care pot să își aducă o contribuție valoroasă la tema propusă.

Inițiativele referitoare la dezvoltarea durabilă, întreprinse în ultimii ani de Parlamentul României prin Camera Deputaților, i-au adus notorietate în acest domeniu, atât pe plan intern, cât și extern.

Prin organizarea, în parteneriat cu Uniunea Inter-parlamentară, a unor seminarii regionale pe tema dezvoltării durabile, prin adoptarea unei legislații inovatoare privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, precum și prin asumarea rolului de promotor al acestor obiective, România a devenit un centru regional de bune practici, la nivel parlamentar, în acest domeniu.

De asemenea, Parlamentul României a fost primul parlament care a adoptat, în unanimitate, în cadrul unei ședințe comune, o Declarație care marchează importanța Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, dovedind voința politică de asumare a unui leadership regional în acest domeniu, de integrare a unor decizii importante în Strategiile naționale de dezvoltare a României, de evaluare a politicilor publice și, mai ales, de monitorizare a stadiului de implementare a acestora.

Seminarul este structurat în două părți, prima fiind dedicată unor prezentări legate de tema ODD-urilor, urmând ca în partea a doua să aibă loc constituirea Consiliului Consultativ care să coaguleze reprezentanți ai instituțiilor statului, ai mediului academic și universitar, ai ONG-urilor, având rolul de a monitoriza stadiul de implementare a celor 17 obiective ale Agendei 2030, urmărind indicatorii statistici.