Publicat: 30 Decembrie, 2014 - 18:41
Share

Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Dobrogea' al județului Constanța recomandă organizatorilor de evenimente să respecte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor, astfel:

* numărul persoanelor participante să nu depășească capacitatea maxim admisă;

* să fie asigurate culoare și căi de evacuare libere, marcate și iluminate corespunzător;

* asigurarea bunei funcționări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

* utilizarea corespunzătoare a instalațiilor electrice de iluminat aferente clădirilor, evitându-se suprasolicitarea acestora sau supradimensionarea siguranțelor fuzibile din tablourile electrice;

* întocmirea și afișarea planurilor de evacuare pentru sălile cu mai mult de 50 de locuri;

* folosirea aparatelor electrice pentru pregătirea preparatelor culinare se va face cu respectarea strictă a normelor de exploatare;

* amplasarea mașinilor de gătit, grătarelor, aragazurilor, cuptoarelor și a celorlalte utilaje care degajă temperaturi ridicate, la o distanță de cel puțin 1,5 metri față de elementele combustibile ale construcțiilor sau de materialele combustibile din încăperi.

Recomandări pentru turiștii cazați în locațiile unde se organizează mese festive de Revelion și participanților la aceste evenimente:

* din primele momente ale cazării, identificați căile de acces și evacuare în caz de incendiu;

* în spațiile de cazare, nu folosiți consumatori electrici improvizați și nu modificați destinația circuitelor electrice existente;

* nu fumați decât în locurile special amenajate;

* supravegheați permanent copiii și vorbiți-le despre pericolul de incendiu;

* anunțați rapid incendiile pe care le observați prin sistemul unic de urgență 112.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE