Publicat: 14 Martie, 2017 - 13:01

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) organizează, în perioada 16 — 17 martie 2017, la Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu, a doua sesiune de formare din anul 2017 a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS).

La sesiune vor participa aproximativ 150 de persoane, respectiv experți evaluatori înscriși în RNE ARACIS în intervalul 2014 — 2016, membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, studenți evaluatori membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Principalele teme care vor fi prezentate și dezbătute pe durata acestei sesiuni sunt următoarele:

a. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista indicatorilor de performanță ale ARACIS: prezentare generală și compatibilitatea cu noile standarde și linii directoare europene (ESG 2015);

b. Evaluarea externă a calității programelor de studii universitare și a instituțiilor de învățământ superior: prezentare generală (scop, proceduri, calendar, mijloace și instrumente);

c. Elemente de etică și conduită pe durata vizitelor de evaluare externă;

d. Standardele EUR-ACE aplicate la evaluarea externă a programelor de studii din domeniile inginerești: scop, proceduri, instrumente;

e. Bune practici în evaluarea externă instituțională și a programelor de studii universitare de licență/master.

Prima sesiune de formare a experților evaluatori înscriși în RNE ARACIS a fost organizată în perioada 23 — 24 februarie 2017 la Universitatea 'Transilvania' din Brașov, cu participarea a peste 100 de experți evaluatori.