Publicat: 13 Octombrie, 2017 - 13:25

Direcţia Generală de AsistenţăSocială şi Protecţia Copilului Sector 6 anunță cetățenii interesați că începândcu 16 octombrie 2017, vor putea depune cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței - sezonulrece 2017-2018.

            Au dreptul la ajutorul pentruîncălzirea locuinței familiile şi
persoanele singure cu domiciliul în Sectorul 6, alecăror venituri se situează în
limitele prevăzute de lege și care nu dețin bunuricare să conducă la excluderea
acordării ajutorului. 

            Cererea şi declaraţia pe propriarăspundere, precum şi celelalte acte
care fac dovada  componenţei familiei, a veniturilor, alocuinţei și a furnizorului
de gaze sau de energie electrică se înregistreazăla Serviciul Ajutor Social, cu
sediul din Str. Floare Roşie nr. 7A,Cartier Militari.

            Pentru cererile depuse în perioada16 octombrie 2017 – 20 noiembrie 2017,
ajutorul pentru încălzirea locuinței seacordă începând cu luna noiembrie 2017.

            În sezonul precedent au fostacordate 785 ajutoare de încălzire (energie
termică, energie electrică, gazenaturale, combustibili solizi sau petrolieri).

 Maimulte informații puteți găsi la www.asistentasociala6.ro pepagina Serviciului
Ajutor Social.
(http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_26_serviciul-ajutor-social_pg_0.htm).