Publicat: 30 Octombrie, 2014 - 15:12

Proiectul 'Student azi! Profesionist mâine! — Îmbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii a studenților din domeniile tehnic/ economic/ medical veterinar' — IMPULS este implementat de către Universitatea Politehnica din București, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Universitatea Ovidius din Constanta, Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu, Universitatea '1 Decembrie 1918' din Alba Iulia, Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea din Craiova, dovedind astfel o largă acoperire la nivel național: universități din 5 județe diferite aparținând la 5 regiuni diferite.

Proiectul are în vedere consolidarea relațiilor universitate-mediu economic prin acțiuni concrete care să ducă la îmbunătățirea calității stagiului de practică, la o bună pregătire profesională a studenților, care să corespundă într-o măsură cât mai mare cerințelor actuale ale pieței forței de muncă și la realizarea unei apropieri între mediul universitar și mediul socio-economic.

Activitățile proiectului vor conduce către îmbunătățirea inserției studenților pe piața muncii, ce se bazează pe dezvoltarea aptitudinilor de muncă în urma imersiei într-un mediu economic real, printr-o nouă abordare a stagiilor de pregătire practică.

Aceste aspecte vor facilita integrarea viitorilor absolvenți de învățământ superior pe piața muncii și vor contribui la îndeplinirea obiectivului axei prioritare 2 de creștere a ocupabilității, subsumat obiectivului POS DRU: dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și învățării pe parcursul formării profesionale inițiale.

Pentru a pune în aplicare acest proiect se au în vedere următoarele categorii de acțiuni:

Furnizarea de servicii de consiliere și orientare/ îndrumare în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru un număr de 10000 studenți înmatriculați în învățământul superior tehnic/ economic / medical/ veterinar;

Dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între universități și instituții/ companii/ institute de cercetare în scopul facilitării integrării studenților din învățământul superior tehnic /economic / medical veterinar pe piața forței de muncă;

Organizarea și desfășurarea a 2 programe de stagii de pregătire practică pentru domeniile profesionale tehnic/ economic/ medical veterinar pentru un număr de 2000 de studenți în scopul aplicării cunoștințelor teoretice în mediu real, la potențiali angajatori;

Astfel, pe parcursul întregului an universitar 2014-2015 vom continua procedura de înscriere în grupul ținta a studenților.

Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian-Ionel CIOCA

Coordonator activități partener și stagii de practică

Universitatea 'Lucian Blaga' din Sibiu