Publicat: 26 Octombrie, 2016 - 11:12

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 26.10.2016:

I.    PROIECT DE LEGE
1.    PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare 
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/LG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi ''Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate''
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hganexa-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-24.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.4, 5, 6 şi 7 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-25.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-26.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului de cooperare între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova în domeniul formării personalului, semnat la 28 aprilie 2016 la Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-27.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.791/2009 privind condiţiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaţionale sau deschise traficului aerian internaţional
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-28.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/426 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi şi de abrogare a Directivei 2009/142/CE
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei financiare voluntare a României către fondul de finanţare extrabugetară al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), în sprijinul activităţilor de verificare desfăşurate de AIEA în Republica Islamică Iran
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HGNF-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asistenţa acordată de către statul român cu titlu gratuit pentru Afganistan, în vederea formării de specialişti în domenii de interes pentru acest stat
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-29.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, imobile aflate în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice prin Universitatea Maritimă din Constanţa, instituţie care funcţionează în coordonarea ministerului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-30.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea contribuţiei financiare a României în anul 2016 la programele opţionale ale Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-31.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.4 convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 22 decembrie 2014, la 24 februarie 2016, la 3 martie 2016 şi la Luxemburg la 8 ianuarie 2016, între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A privind finanţarea Proiectului de reabilitare a liniei de cale ferată Curtici- Simeria, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-32.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-33.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Olt, Hunedoara, Ilfov, Bihor, Iaşi, Cluj, Constanţa, Neamţ, Bacău şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-34.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
15.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române unor persoane:
-doamnei Walker Ashley Janeen
-domnului Simone Tempestini
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/HG-9.pdf
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/10/hg-35.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
16.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.479/2003
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea cotelor procentuale prevăzute la art.177, alin.(3)4 şi (3)5 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii
2.    MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Aranjamentului administrativ între autorităţile competente din România şi din statele Unite ale Americii pentru aplicarea Acordului în domeniul securităţii sociale între România şi Statele Unite ale Americii
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Iolanda Mihaela Stăniloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ca membru în Consiliul de administraţie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate-ICPE-CA Bucureşti
4.    MEMORANDUM cu tema: Rezultatele negocierilor referitoare la încheierea unui Acord de ţară între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) referitor la Reprezentanţa BERD în România şi acordarea deplinelor puteri pentru semnarea Acordului
5.    MEMORANDUM cu tema: mandatul delegaţiei române participante la cea de-a IX-a sesiune a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între România şi Republica Moldova (Chişinău, 3-4 noiembrie 2016)
6.    MEMORANDUM cu tema: Desemnarea Agenţiei Spaţiale Române ca Autoritate PRS Competentă (Competent PRS Authority-CPA) pentru România şi nominalizarea acesteia ca Punct de Contact pentru Serviciul Public Reglementat-PRS, în vederea deschiderii accesului la PRS, conform prevederilor Deciziei nr.1104/2011 UE
7.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drăgăşani, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Drăgăşani în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei
8.    MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Cluj în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Cluj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Sănătăţii