Publicat: 18 Octombrie, 2016 - 19:47

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 19.10.2016:

 

I.            PROIECT DE LEGE

1.   PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010

2.   PROIECTUL LEGII asistenţei medicale comunitare

II.           PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale

2.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre

3.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului

4.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România

6.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi darea în folosinţă gratuită a unei părţi din acesta Fundaţiei ''Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă''

7.   PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti

8.   PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

9.   PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi a punctului 3 al literei A din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionare structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea ''Romaero'' S.A Bucureşti

 

III.         MEMORANDUMURI

 

    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate
    MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alexandria, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Alexandria în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei"
    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Oficiului României pentru Promovarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Inovării şi Antreprenoriatului, în Statele Unite ale Americii
    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a acţiunilor de pregătire şi de implementare a proiectului ''Centrul internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii-mări (DANUBIUS-RI)''
    MEMORANDUM cu tema: -Aprobarea semnării Planului de acţiune privind colaborarea în cadrul Mecanismului de Coordonare privind Cooperarea în domeniul Silviculturii între China şi Ţările din Europa Centrală şi de Est 

-      Planul de acţiune privind colaborarea în cadrul Mecanismului de Coordonare privind Cooperarea în domeniul Silviculturii între China şi Ţările din Europa Centrală şi de Est să fie semnat pentru partea română de către domnul Anton Niculescu, Ambasadorul României în Republica Slovenia

    MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru poziţiile vacante de vicepreşedinte şi consilieri de concurenţă în cadrul Plenului Consiliului Concurenţei
    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor negocierii Acordului de Finanţare cu Fondul European de Investiţii şi a documentelor subsecvente pentru Programul Operaţional Iniţiativa pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi semnării acestora de către domnul Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea modificării cadrului legislativ pentru instituţionalizarea procesului de analiză a cheltuielilor şi respectiv aprobarea înfiinţării Comitetului de analiză şi eficientizare a cheltuielilor publice