Publicat: 9 August, 2017 - 15:46

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 9 august 2017, ora 17.00:

     I.          PROIECTE DE LEGI

 

    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului referitor la amendarea art. 50 (a) al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională şi a Protocolului referitor la amendarea art. 56 al Convenţiei privind Aviaţia Civilă Internaţională, încheiate şi semnate la Montreal la 6 octombrie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/LG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul transporturilor militare, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/LG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

3.    PROIECT DE LEGE privind reglementarea activităţii de tele-muncă

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/LG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

 

  II.          PROIECTE DE ORDONANȚE

 

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/OG-1.pdf 

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/OG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

 

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind denumirile calificărilor şi titlurilor conferite

absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil, construcţie şi teren aferent, aflat în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şi obligațiile călătorilor din transportul feroviar

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-18.pdf 

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în concesiunea S.N. "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., unitate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-19.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HGANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investiţii "Extindere clădire de învăţământ (pregătire) şi administrativă din Cazarma Băneasa"

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de

identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituției Prefectului - Judeţul Bihor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/NFHGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Industrializarea şi Marketingul Produselor Horticole - "Horting" Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HGANEXA-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătăţii a unor imobile, ca urmare a retrocedării în condițiile legii

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

 

 

IV.           MEMORANDUMURI

 

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate, a terorismului, a traficului de droguri, substanțe psihotrope şi precursori

2.    MEMORANDUM cu tema: "Aprobarea semnării Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Mongoliei privind valabilitatea tratatelor bilaterale"

3.    MEMORANDUM cu tema: Raportul privind vizita în România a Subcomitetului de prevenire a torturii din cadrul ONU (SPT) din perioada 3-12 mai 2016 şi Răspunsul României la acest Raport

 

   V.          INFORMĂRI

 

1.    INFORMARE cu privire la acţiunile necesare pentru transpunerea şi implementarea efectivă a Regulamentului European nr.910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă

2.    INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituționale între Guvern şi Parlament, în perioada ianuarie-iunie 2017