Publicat: 1 August, 2019 - 08:34

În România anului 2018, Poliţia Română a înregistrat o medie de 2,5 violuri în fiecare zi. Rata recidivei pentru cei care au iesit din închisoare a fost de 70%, în unele cazuri la doar 3 zile de la eliberare.

În acelasi an, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului si Adopţie a raportat 15.253 de cazuri de abuz si exploatare a copiilor dintre care 977 au fost de abuz sexual si exploatare sexuală. Iar aceasta în condiţiile în care cifrele reprezintă exclusiv cazurile raportate oficial.

Alianţa România Fără Orfani (ARFO) are ca scop mobilizarea societăţii înspre manifestarea grijii faţă de copiii aflaţi în dificultate, motiv pentru care situaţiile de mai sus nu ne sunt indiferente. Din acest motiv, considerăm că obligaţia ca orice persoană care intră în contact cu copiii la locul de muncă să prezinte un "certificat de integritate comportamentală" care confirmă că nu este agresor sexual, prevăzută de Legea 118/2019 privind "Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale", este o măsură preventivă necesară. 

Desi util, în cazierul judiciar nu se regăsesc fapte pentru care a fost ispăsită pedeapsa ori a trecut un anumit interval de timp. Astfel, certificatul eliberat de registru pentru fapte cu risc social ridicat, are rolul de a preveni recidiva în cazul infracţiunilor sexuale, aspect extrem de sensibil si important atunci când vorbim despre persoane care îngrijesc copii sau intră zilnic în contact cu acestia.

Alianţa România Fără Orfani (ARFO) promovează si contribuie activ, atât ca Alianţă cât si prin membrii săi, la cresterea calităţii în serviciile sociale din domeniul protecţiei drepturilor copilului si adopţiei din România, în concordanţă cu principiile si valorile declarate, legislaţia si standardele de calitate în domeniu, precum si cu cele mai bune cercetări, studii si practici disponibile.

Printre iniţiative se numără Summit-urile anuale ARFO, campania "Duminica Orfanului", "Consorţiul de instruire pentru înţelegerea si tratarea traumei", Conferinţele "ReFresh" si activităţile de lobby si advocacy în vederea atât a îmbunătăţirii legislaţiei cât si a aplicării corespunzătoare a acesteia. 
www.romaniafaraorfani.ro