Publicat: 8 Ianuarie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1992?

DE LA O ZI LA ALTA
Conflictul Iliescu — Coposu
O BOMBĂ CU EFECT ÎNTÂRZIAT!

....ŞI O GHIULEA DE „PICIORUL" CONVENŢIEI DEMOCRATICE...
într-o emisiune TV ce ar fi putut fi considerată cel mult anodină, şi în care preşedintele Iliescu a avut o prestaţie de ansamblu plată şi lipsită de orice aplomb, a fost lansată o „bombă cu efect întîrziat" ale cărei consecinţe pot fi cu greu evaluate în acest moment şi care va atîrna ca o ghiulea de „piciorul" Convenţiei Democratice, micşorind considerabil credibilitatea Opoziţiei. Negat iniţial de dl Coposu, pus la îndoială de partizani, comentariul asupra acordării Clauzei către România, publicat în 10 septembrie 1992 de către Comitetul pentru Căi şi Mijloace al Congresului SUA pare să fie inatacabil. Esenţa chestiunii — recomandarea de către dl Coposu, în numele Convenţiei Democratice, ca SUA să nu acorde României Clauza — poate fi sintetizată în cîteva puncte:
1. DECLARAŢIA PREZENTATA CONGRESULUI AMERICAN DE CĂTRE DL. ŞTEFAN ISSĂRESCU A FOST FĂCUTA IN NUMELE CONVENŢIEI DEMOCRATICE (care nici n-a contestat-o, nici n-a dezavuat-o).
2. DECLARAŢIA MENŢIONATĂ A FOST PREZENTATĂ LA SOLICITAREA CONGRESULUI AMERICAN, ÎN VEDEREA DEZBATERILOR ASUPRA CLAUZEI.
3. FAXUL DLUI COPOSU A FOST ADRESAT DLUI ISSARESCU IN CALITATEA SA DE PREŞEDINTE AL COMITETULUI AD-HOC DE PROMOVARE A DEMOCRAŢIEI IN ROMÂNIA.
4. ÎN FAXUL DLUI COPOSU SINT ASPECTE CARE DUC IN MOD LOGIC LA CONCLUZIA CA ROMÂNIA NU CORESPUNDE CERINŢELOR FIXATE DE CONGRES PENTRU ACORDAREA CLAUZEI.
5. CONCLUZIA CARE REIESE DIN DOCUMENT - CHIAR DACĂ NU A FOST EXPRIMATĂ EXPLICIT DE DL COPOSU —
ESTE CĂ SE CERE CONGRESULUI SĂ NU ACORDE CLAUZA ROMÂNIEI.

Orice alte speculaţii în prezenţa acestor evidenţe nu fac decît să discrediteze şi mai mult Opoziţia, datorită poziţiei ambigue adoptate în cauza Clauzei.

O CHESTIUNE GRAVA, PENTRU CA AMINĂ DIN NOU CONSOLIDAREA UNEI OPOZIŢII PUTERNICE ŞI CREDIBILE, FĂRĂ  DE CARE ADEVĂRATA DEMOCRAŢIE NU POATE FI CONCEPUTĂ!

"DRUMUL KENTULUI" LA RĂSCRUCE
ELLIE NASSAR A FOST ELIBERAT PE CAUŢIUNE!

FRATELE SĂU MIKE, CUNOSCUTUL NEGUSTOR DE ARME, A PLĂTIT PE LOC CEI PESTE 3 MILIOANE DOLARI, CAUTIUNEA  STABILITA DE INSTANŢĂ.
Fraudulosul patron al firmei ELMA (înregistrată la Tel Aviv) a petrecut Revelionul în libertate (provizorie).
În faţa implicaţiilor cazului, maestrul Anagnoste, angajat iniţial ca apărător, a refuzat să ducă mai departe cauza. Nassar are interdicţie de a părăsi ţara, dar nimeni n-ar fi surprins daca  o face...

...DEŞI ROMÂNIA ESTE, ACTUALMENTE, PENTRU STRĂINI, UN PARADIS... PENITENCIAR! O ZI DE PUŞCĂRIE „COSTĂ" CIRCA 300 LEI. CU VREO MIE DE DOLARI SE „RĂSCUMPĂRĂ" O CONDAMNARE DE ZECE ANI!

„LILI KENT" ÎN ACTUALITATE...
Doamna Hoffmann — alias Lili Kent — este un unicat în comerţul exterior românesc. Ea a reuşit performanţa de a importa Kent-ul cu senzaţionalul preţ de 15 dolari baxul şi de a plăti vama — foarte corect — direct din... geanta diplomat! Oricît aţi căuta nu veţi găsi vreun document care să ateste depunerea la fixing a unei sume cît de mici în acest scop. Destinaţia favorită a ţigărilor importate: MOSCOVA!

CÎTEVA NEDUMERIRI ŞI O CONCLUZIE:
• Garda Financiară nu i-a controlat, mai niciodată, pe marii importatori: AZI-CO, ELMA, TULIPE...
• Firmele dnei Hoffmann au fost însă controlate „la sînge", fără să se găsească ceva în neregulă...
• Vămuirea transporturilor destinate firmelor sale s-a făcut, de regulă, la Vama Tîrguri şi Expoziţii...
• În mod cu totul întîmplător, un lucrător vamal de aici, dat afară nu demult, îşi construieşte pe malul lacului Snagov o vilă, exact vizavi de aceea a dnei Lili Kent...         

        

Tag-uri Nume: