Publicat: 10 Iulie, 2018 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1993?

TRANZACŢIILE TRANZIŢIEI

ARIA CALOMNIEI

Îmi propusesem să nu mai revin, in această pagină, asupra unui subiect care începe să-mi provoace repulsie: "Evenimentul zilei".

Iată însă că anunţul publicat în ediţia de joi, intitulat: "Încercând să pună capăt valului de calomnii — MAI MULŢI ZIARIŞTI DE LA EVENIMENTUL ZILEI AU DECLANŞAT PROCESE DE PRESA", mă obligă să scriu.
Dincolo de comicul şi neverosimilitatea situaţiei — publicaţia care şi-a făcut o veritabilă profesiune de credinţă din calomnie şi minciună, de pe urma cărora trăieşte de un an de zile, de când infestează climatul presei cu stilul şi metodele sale de joasă extracţie, pe măsura capitalului uman de care dispune, strigă, ca hoţul din poveste, că e calomniată — este semnul cert al unui moment de derută şi de pierdere a busolei.

Până acum, la adăpostul ideii de tiraj şi al audienţei masei de "intelectuali activi" — pe care i-a depistat masiv printre cititorii săi — publicaţia a afişat o imperturbabilitate de nezdruncinat, un calm olimpian care-i permitea să ignore orice atacuri şi acuzaţii.

Dar, din momentul în care lucrurile au început să şchioapete, poleiala de olimpianism a făcut loc iritării, mitocăniei şi văicărelii.
Primul semn de pierdere a cumpătului a venit de Ia domnul Cristoiu care, într-un editorial necontrolat, de o violenţă de limbaj de calitate suburbană, ce vădea un complex de vinovăţie indubitabilă, m-a acuzat de "demenţă" pentru un articol în care reproşam publicaţiei pe care o conduce că prin aplecarea morbidă asupra mizeriei umane, prin specularea tendinţelor deviaţioniste ale unora dintre "intelectualii" săi cititori, se constituia într-un fel de autor moral al unui viol intens mediatizat.

Apoi, pe măsură ce redactorii publicaţiei au început să intre în conflict cu legea, fiind depistaţi că iau mită sau provoacă scandal, şi pe măsură ce alte publicaţii au considerat că este corect şi cinstit să-şi informeze cititorii şi asupra acestor aspecte — evident, neplăcute pentru o publicaţie cu pretenţiile "Evenimentului" — s-a adoptat sloganul tradiţional al "împroşcării cu noroi", al urii, al calomniei.

Or cât de calomnioasă poate fi ştirea că un redactor (cu cazier) este arestat, când însuşi ziarul recunoaşte că acesta s-a  "strecurat" în rândurile sale?
Cât de calomnioasă poate fi ştirea că un altul, beat, provoacă scandal în gară la Titu, când acesta chiar asta face?
Câtă calomnie poate încăpea în ideea că domnul Sorin Roşca Stănescu, redactor şef adjunct al "Ev z." este corupt, când acesta a fost demascat cu acte (şi chiar el a recunoscut) că-şi turna colegii la Securitate pentru câte 500 de lei de fiecare turnătorie şi că a primit de la odioasa instituţie o ditamai vilă unde să-şi poată trage liniştit de limbă "invitaţii"?

Câtă calomnie este în faptul că dl. Cristoiu, om cu leafă de milioane pe lună, a cerut casă de la stat (plasându-se cu neruşinare, primul pe lista celor cu situaţii locative critice din Trustul Cârciog) pentru a o cumpăra pe nimic în scopul revânzării — ca ultimul bişniţar?
Dacă acestea pot fi numite calomnii, atunci mă voi prezenta cu drag in faţa instanţei la care domnii Cristoiu şi Roşca mă cheamă cu aerul celor mai... calomniate persoane din lume, pentru a le reaminti toate aceste lucruri.

Ceva mă surprinde, totuşi: de ce, oare, domnii Cristoiu şi Roşca n-au făcut uz de dreptul la replică ce li se cuvenea?
De ce nu s-au adresat, mai întâi, redacţiei, pentru a se explica şi justifica, în faţa cititorilor, în legătură cu acuzaţiile aduse?
Aşa cum, desigur, ar fi procedat şi dânşii, le-am fi oferit neîntârziat acest drept sacru, nemaifiind poate, nevoie de a ajunge în faţa instanţei.

N-au făcut-o însă. Să fie acesta un semn că le-au cedat nervii?

Octavian ANDRONIC

P.S. Promit solemn că aceasta este chiar ultima replică publică dată "Evenimentului". Ca să n-avem vorbe pe tema calomnie. În rest: la trebunal, monşer! 

Se zice că la Veroix....
AUZIND DESPRE PROCES, FOSTUL REGE A RĂMAS... TABLOU!

 

  K.O.

Într-o scrisoare adresată "Evenimentului zilei" dl. Traian Băsescu face o dezvăluire ultrasenzaţională: "Campania de presă dusă timp de aproape 2 ani pe această temă (în care apăream acuzat că am vândut flota română) avea de fapt destinaţia să acopere reala vânzare a flotei de către actualii guvernanţi".
Te cuprind fiorii: încă de acum 2 ani Văcăroiu & Comp ştiau ce au de făcut când vor veni la putere!
Să vină comisia! 

UN OFIŢER CIVIC ANGAJAT IN LUPTA PENTRU PACe

Dl NICOLAE MANOLESCU va fi înălţat, luni, de către ambasadorul francez Renaud Vignal, în grad: va primi distincţia de Ofiţer al LEGIUNII DE ONOARE.
Calitate în care îşi va inteţi eforturile în lupta sa consecventă pentru PACe!
Desen de Dan Silviu Turculeţ

O NECESARĂ PLEDOARIE

de DIMITRIE STURDZA

Nu este un secret pentru nimeni şi în orice caz este la îndemâna oricărui observator intern şi extern faptul că România traversează astăzi — acum — în exact acest arc de timp, cea mai dificilă etapă din perioada de tranziţie de la economia centralizată la economia de piaţă.
Pe un fond de criză economică, de recunoscută restanţă productivă, cu inflaţie crescândă, cu sporirea şomajului, cu preţuri mereu crescânde — antrenând întru totul explicabile nemulţumiri sociale — au intervenit reducerea subvenţiilor şi introducerea Taxei pe Valoare Adaugată care, firesc, până  la un punct, amplifică şi ele — prin efectele lor imediate — nemulţumirile sociale.
De ce firesc?
Pentru că viaţa oamenilor cunoaşte — în aceste condiţii de reformă — o sporire
 (Continuare în pag. a II-a)