Publicat: 14 Ianuarie, 2017 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1992?

14 Ian. 1992 * O conotaţie lirică a raportului VEST—EST în viziunea grafică a lui EUGEN   MIHĂESCU

14 Ian. 1992 * Ultima lovitură dată nivelului de trai: 200 LEI COPITA!
Pentru a ajunge pe masa celor mai nevoiaşi dintre noi, carnea — sub formă de oase terminate cu copite — costă deja 200 lei! Un sandviş cu muşchi file a ajuns să coste şi el cît costă unul cu icre negre. PÎNĂ UNDE VOR MERGE CU ÎNDRĂZNEALA ACEI AGENŢI ECONOMICI CARE-ŞI     ACOPERĂ ACTIVITATEA PĂGUBOASĂ DIN BUZUNARUL NOSTRU? Domnul ministru POP este uimit şi dînsuL. Doar atît!

14 Ian. 1992 * "Varianta Gîgă" în acţiune   GÎNDIREA SINDICALĂ VREA SĂ NE ÎNALŢE SPRE  CELE MAI ÎNALTE CULMI ALE INFLAŢIEI!

14 Ian. 1992 * CUM AU CALCULAT STRĂLUCITELE MINŢI ALE CONSILIERILOR SALARIUL MINIM DE 24.000 LEI?

14 Ian. 1992 * Ca Gîgă: dacă pe timpul lui Ceauşescu salariul minim era de 2.000 lei, iar dolarul făcea 12 lei, cei 133 de dolari echivalenţi ar trebui să se regăsească astăzi în cursul de 180 lei!

 

Ziarul Libertatea din 14 ianuarie 1992, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

La recenta recepţie de Ia Rompres, demnul Raţiu a împărţit ztmbete şi flori tuturor. Inclusiv preşedintelui lliescu, de care îl leagă — după cîte ne-am dat seama — o veche şi sinceră prietenie.
"POPULARITEA MEA E ÎN CREŞURE"
— crede domnul deputat ION RAŢIU

 

CIND Al VECINI NĂBĂDĂIOŞI

TABLETĂ DE INDEPENDENT de SILVIU BRUCAN

Pînă de curînd noi socoteam că decalajul dintre, cele două părţi ale Europei se rcduce la economic şi că dacă reuşim să recuperăm răminerea în urmă pe acest plan am rezolvat problema. Descoperim acum că în Răsărit există o gravă întîrziere istorică pe plan naţional şi că atît în Iugoslavia, cît şi in statele apărute pe ruinele imperiului sovietic, acesta este fenomenul care are prioritate absolută si constituie sursa celor mai dureroase şi primejdioase conflicte cu efect nu numai local ci şi internaţional. Libanizarea Iugoslaviei nu este decît semnalul de alarmă al bombelor cu efect întîrtziat pe care le-a distribuit şi plasat cu generozitate atît în tundră cît şi în taiga colosul sovietic inainte de a-şi fi dat sfîrşitul şi dat fiind ca unele din ele poartă incărcătură nucleară, consecinţele pot fi incalcuIabilă.

Marele Nicolae lorga şi alţi istorici înfăţişau destinul României in termenii spaţiului carpato-dunărean aflat la încrucişarea unor civilizaţii şi drumuri între Apus si Răsărit. Istoricii contemporani au de-a face cu un tablou mai puţln romantic, cel al unui stat naţional înjghebat cu multă trudă şi enorme sacrificii care este prins
între două zone minate, una moştenită de la Imperiul Habsburgic şi alta de la Imperiul Ţarist.

Într-adevăr, ceea ce se întîmplă In Răsăritul Europei ca fenomen socio-politic este fără precedent: o cădere în istorie cu jumătate de secol iar in altă parte cu aproape un secol întreg. Animozităţi şi conflicte care colcăiau în cele două imperii — Habsburgic şi Ţarist — păstrate în mod miraculos în freezerul istoric comunist, prind acum viată si revin în forţă o dată cu topirea Războiului Rece şi cu eliminarea coercitiunii şi represiunii de tip stalinist. Revendicări teritoriale, religioase şi etnice suprimate timp îndelungat, răzbesc Ia suprafaţă cu o violentă nemaipomenită, iar eliberarea naţională, secesiunile şi declaraţiile de independentă ocupă primul loc pe agenda politică în Răsărit.

Boris Elţîn s-a dovedit naiv cînd si-a închipuit că comunitatea de limbă şi cultură slavă va fl cimentul triadei Rusia, Ucraina şi Bielarus, căci ucrainienii nu se mai lasă încălecaţi de către pravoslavnica Rusie, manifestindu-se ca şi caii nărăvaşi ai cazacilor de la Don ca să nu spun Transnlstria. După 70 de ani, ei au
cîntat în Parlament imnul naţional, vor o armată proprie şi chiar o flotă în Marea Neagră, Armenia şi Azerbaidjanul contiinuă să se războiască în jurul enclavei Nagorno-Karabah, iar în Asia Centrală, în cele cinci noi state independente trăiesc 35 de milioane de musulmani care nu mai par dispuşi să vorbească ruseşte şi descoperă în vecinătatea lor Iranul, Turcia si Afganistanul, ca să nu mai vorbim de Arabia Saudită care s-a si înfiinţat cu investitori doldora de dolari. 

Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 2-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 4-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 5-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 6-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 7-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 8-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 9-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 10-a ▼ 

Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 11-a ▼ Click pe imagine pentru mărire


Ziarul Libertatea din 14 ianuarie  1992, pag. a 12-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Presa acum 50 de ani

■ „NU E O JERTFĂ CI O'DATORIE să subscrii la împrumutul Reîntregirii" ■ SOSIREA ÎN CAPITALĂ a unei delegaţii speciale germane care a adus d-lui Mareşal Antonescu un dar din partea Fuehrerului ■ SOLEMNITATEA dela preşedinţia Consiliului de Miniştri ■ „O NOUA DOVADA DE SIMPATIE ŞI ÎNCREDERE a Fuehrerului faţă de Mareşalul Antonescu. Conducătorul Statului a primit un mesaj din partea Fuehrerului Hitler şi ca dar un automobil ultramodern", titrează cotidianul „Cuvântul" ■ DARUL FUEHRERULUI: un „ Mercedez-Benz“ de tipul „Grossch-Mercedez". ■ ACORDUL CONTRA STATELOR DIN PACTUL TRIPARTIT a fost semnat la Washington de 26. de state, care se angajează „în lupta împotriva statelor membre ale pactului tripartit şi a aderenţilor lor, să pună la dispoziţie toate rezervele lor şi toate resursele militare şi economice (...) să colaboreze cu ceilalţi semnatari şi să nu semneze vreun armistiţiu sau o pace separată cu inamicul comun". Din partea Statelor Unite, Marii Britanii, Uniunii Sovietelor şi Chinei, acordul a fost semnat de preşedintele Roosevelt, d. Churchill, d. Litvinov şi respectiv, d. Soong ■ VIZITA MM LL REGELE ŞI REGINA MAMĂ LA BRAŞOV. „După ce timp îndelungat MM LL au admirat zelul sportivilor români, au făcut o plimbare în frumoasa staţiune climaterică Si sportivă, care este Poiana Braşovului" ■ SE VOR ÎMPĂRŢI CARTELE DE PÂINE ÎN CAPITALĂ. Consumul va fi redus la cinci zile pe săptămînă. În celelalte două zile se va consuma mălai, care se vinde cu 16 lei kg „şi orice încercare de a se vinde cu preţ majorat va fi pedepsită conform legii sabotajului" ■ MARI PIERDERI pricinuite bolşevicilor de atacurile aviaţiei germano-croate pe frontul de est ■ ORDINUL DE ZI al d-lui Mareşal Antonescu către Armată ■ PE STRĂZILE MOSCOVEI s’au ridicat numeroase baricade ■ LA DALLES, expoziţia de pictură a d-nei Coca Meţianu ■ MODIFICAREA ŞI COMPLETARE A unor articole din legea pentru înfiinţarea şi organizarea Casei compozitorilor, pictorilor şi sculptorilor.

Selecţie de Ion BUTNARU