Publicat: 21 August, 2017 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1992?

Teze oficiale la...

FESTINUL PANMAGHIARISMULUI

Domnul Jeszensky Geza, ministrul de Externe, a sosit cu întârziere la Congresul Mondial al Ungurilor, motivînd că a făcut-o în aşteptarea traducerii scrisorii lui Adrian Năstase, pentru a putea stabili următorii paşi • Care paşi l-au dus către întrebarea retorică: „dacă toata lumea este ataşată sincer la democraţie, libertate, autoguvernare şi AUTODETERMINARE, valori pentru care ţările regiunii au acţionat în anii 1989-1991?" • PROBLEMA MINORITĂŢILOR ESTE PROBLEMA-CHEIE A ÎNTREGII EUROPE ŞI PIATRA DE ÎNCERCARE A DEMOCRAŢIEI DIN ORICE ŢARĂ • Domnia sa a evocat apoi schimbările ce au avut loc în 1989 în ţările vecine, amintind Ceho-Slovacia şi România, şi AJUTORUL dat de Ungaria acesteia din urmă, „PENTRU CA LA DOAR CÎTEVA SAPTAMÎNI LUMEA SĂ FIE MARTORA POGROMULUI DE LA TG MUREŞ" • A mai exprimat apoi părerea că dacă nu era Stalin, EUROPA CENTRALĂ AR FI DEVENIT STAT FEDERAL • Încheind cu un AVERTISMENT SEVER: „Fără autoadministrarea şi autoguvernarea minorităţilor nu există pace în Europa, şi nici nu se poate vorbi de statul de drept" • Presa maghiară nu a publicat cuvântarea d-lui Jeszensky.

Senzaţional!

UN BOMBARDIER AMERICAN B24 ÎNTR-O BALTĂ LA COMANA!

In anul 1943, la 34 km sud de Bucureşti, în zona comunei Comana, într-o baltă, a căzut un avion american de bombardament, tip B24. Întreprinzătorul care a luat balta în antrepriză a desecat-o, moment în care şi-a făcut apariţia silueta avionului, îngropată în mare parte în mîl. Langă el se aflau şi două bombe, pe care acelaşi întreprinzător a încercat să le tragă la mal, ignorînd pericolul pe care-l prezenta operaţiunea. A fost informată Armata in legătură cu acest caz, urmînd ca specialiştii acesteia să efectueze operaţiunea de dezamorsare a bombelor şi de dezgropare a aparatului. Nu este exclus ca acolo să se afle şi rămăşiţele pămînteşti ale membrilor echipajului. Vom reveni cu amănunte.

VOM VINDE CEREALE "ÎN STIL" CHICAGO

La iniţiativa Companiei de organizare a Bursei de Produse Agroalimentare şi Silvice (COBAS), cu sediul în municipiul Slobozia , jud. Ialomiţa, o delegaţie a Camerei de Comerţ din Kansas City, formată din d-nii Brent Weisenboon şi Richard Hartzell, membri ai Comitetului de Direcţie, împreună cu dl. Daniel J. Markowitz, consilier juridic al Preşedintelui Asociaţiei Fermierilor din statul Kansas — S.U.A. (Formland) a avut întîlniri separate cu dl. Theodor Stolojan, premierul Guvernului României şi cu dl. Mişu Negriţoiu, preşedintele A.R.D.
Au fost discutate modalităţile de sprijinire concretă a înfiinţării Bursei de Cereale a României la Slobozia, mecanism strict necesar implantării mecanismelor economiei de piaţă în domeniul agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare din "ţara noastră, partenerii americani declarîndu-şi disponibilitatea de a contribui în mod direct, inclusiv cu investiţii, în partea operaţională a Bursei şi cu know-how-ul necesar demarării activităţilor, propunîndu-se ca model Bursa de Cereale din Chicago.
Prin înfiinţarea Bursei de Cereale, ţăranii români vor putea să-şi valorifice produsele la preţuri similare cu cele practicate pe plan mondial, iar consumatorii români vor fi feriţi de speculaţiile practicate în prezent in diferite zone ale ţării.
Din partea COBAS la discuţii au participat preşedintele Consiliului de Administraţie, dl. Gheorghe Savu, prefectul jud. Ialomiţa, precum şi cunoscuţii oameni de afaceri, dl. Marius Opran, director general al societăţii Romanian Trade Promotion S.A., director al Departamentului pentru relaţii internaţionale din COBAS şi dl. Alexandru Feig, patronul firmei Bucureşti-Berlin şi membru al Comitetului Director COBAS.

AVIAŢIA MILITARĂ - S.O.S.! Cu fiecare aparat care cade, cu fiecare dramă care se consumă, pe umerii generalilor din comandamentul aviaţiei militare mai răsare cîte o stea. Aduşi de pe la pensie sau promovaţi spectaculos dintre cei sancţionaţi de pe la unităţi sau de pe la şcoli pe motive de incapacitate, aceştia patronează în linişte o armă pe care indisciplina - generată de incompetenţă - riscă să o lase în curînd fără muniţie. Nici una dintre cele vreo 4 sau 5 tragedii petrecute în ultimii doi ani - însoţite de pagube de miliarde - nu a generat măsurile necesare de „curăţire" a efectivelor de foşti plutonieri ajunşi generali a căror singură „calitate" rămîne, din păcate, spiritul cazon. Vă vom prezenta, în curînd, biografiile spectaculoase ale cîtorva personaje din această colecţie, împreună cu elementele care conduc la această veritabilă stare de criză.