Publicat: 22 Mai, 2017 - 00:00
Care erau subiectele zilei în urmă cu un sfert de secol, în 1992

De la o zi la alta

SIROMASCENCO VA FI ACŢIONAT ÎN JUSTIŢIE DE CĂTRE SNCF PENTRU PLATA PAGUBELOR CREATE PE PARCURSUL ULTIMEI GREVE.
Dar pagubele de la celelalte, le mai plăteşte cineva?

SABIA LUI DAMOCLES DEASUPRA CAPULUI LUI COSMA. CU DOUĂ PROCESE PE ROL SE VOR BATE ARESTURILE PENTRU EL

SE MAJOREAZĂ PENSIILE - DE LA 1 IUNIE — ÎN LOC DE 1 MAI CUM AR FI FOST NORMAL
 

GUVERNUL ROMÂNIEI hotărăşte:

Art. 1. (1) Începînd cu 1 Iunie 1992, pensiile de asigurări sociale de stat, militare şi I.O.V.R., rezultate după aplicarea Hotărîrii Guvernului nr. 219/1992, se majorează după cum urmează:
a) cu 25 la sută, pensiile pentru munca depusă şi limită de vîrstă cu vechime integrală;
b) cu 10 la sută, pensiile pentru munca depusa şi limită de vîrstă cu vechime incompletă, pensiile de invaliditate de toate gradele, pensiile de urmaş, ajutoarele sociale plătite din fondurile de asigurări sociale de stat şi drepturile cuvenite nevăzătorilor, potrivit art. 1, alin 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 610/1990;
(2). Cu procentul prevăzut la alineatul (1) litera „b" se majorează şi pensiile de invaliditate de toate gradele şi, cele de urmaş stabilite conform Legii nr. 32/1990, cu modificările ulterioare.

Art. 2. Prevederile art. 1 se aplică şi pensiilor ce se vor stabili după 1 iunie 1992, dacă în baza de calcul sînt cuprinse numai venituri anterioare datei de 1 iunie 1992.

Art. 3. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor emite în termen de 5 zile norme tehnice pentru aplicarea prezentei hotărîri.

Art. 4. Se recomandă sectoarelor cu sisteme proprii de asigurări sociale să aplice în mod corespunzător prevederile prezentei hotărîri. 

 

Ziarul Libertatea din 22 mai 1992, pag. 1-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 22 mai 1992, pag. a 3-a ▼ Click pe imagine pentru mărire

Ziarul Libertatea din 22 mai 1992, pag. a 5-a ▼ Click pe imagine pentru mărire