Publicat: 21 August, 2018 - 15:15
Share

Marţi, 21 august 2018, a avut loc în Sala Regele Ferdinand a Primăriei Municipiului Arad semnarea contractului de finanţare pentru proiectul "Reabilitare termică clădire Şcoala Gimnazială Avram Iancu".

Finanţarea nerambursabilă se acordă în cadrul axei prioritare 3 "Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiţii 3.1 "Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor", Operaţiunea B - Clădiri Publice a Regio - Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Regio-POR 2014-2020).

Semnatarii contractului de finanţare au fost domnii Gheorghe FALCĂ - Primar al Municipiului Arad şi Sorin MAXIM - Directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 în Regiunea Vest.

Proiectul ce se va implementa pe parcursul a 25 de luni, urmăreşte creşterea eficienţei energetice a clădirii Şcolii Gimnaziale Avram Iancu. Printre lucrările propuse în acest sens sunt vizate îmbunătăţirea izolaţiei termice a anvelopei clădirii, înlocuirea tâmplăriei interioare şi exterioare, refacerea instalaţiei termice şi montarea unei instalaţii de detecţie şi avertizare în caz de incendiu, refacerea trotuarelor de protecţie a clădirii şi construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi. Rezultatul acestor măsuri de eficientizare energetică va fi scăderea emisiilor CO2 cu aproximativ 45 %.

Valoarea totală a proiectului este de 3.099.449,88 lei (665.346,45 euro) iar valoarea finanţării nerambursabile este de 3.037.460,88 lei (652.039,52 euro).

Fondurile nerambursabile pentru reabilitarea clădirilor publice sunt acordate în cadrul priorităţii de investiţii 3.1 "Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor", Operaţiunea B - Clădiri Publice a Regio-POR 2014-2020. Acest apel de proiecte a avut o alocare de fonduri nerambursabile (din Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi din Bugetul de stat) ce totalizează 42,72 milioane euro pentru Regiunea Vest.